enova365Systemy ERP stopniowo stają się powszechne. Już 34% firm w UE pracuje na nich każdego dnia. W jaki sposób oprogramowanie dla biznesu może wspomóc zachodniopomorskie przedsiębiorstwa i przygotować na zmiany, związane z „Przemysłem 4.0”?

 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
Jak wynika z badań firmy consultingowej Market Research Future*, rynek oprogramowania ERP wciąż się rozwija. Coraz więcej przedsiębiorstw jest zainteresowanych wykorzystaniem jego możliwości. To system, który dostosowuje się do indywidualnych potrzeb organizacji. Samo pojęcie systemu ERP (ang. Enterprise Resource Planning) oznacza elastyczny program, który pozwala na kompleksowe zarządzanie firmą i przyspieszenie procesów biznesowych.

Dane zgromadzone przez Eurostat wskazują, że już 34% firm, działających na terenie Unii Europejskiej korzysta na co dzień z systemów ERP. W niektórych branżach, jak komunikacja czy produkcja, odsetek jest jeszcze wyższy. Tutaj, 2 na 5 firm napędzane są przez ERP.

Firmy z województwa zachodniopomorskiego również wykonały duży zwrot w kierunku oprogramowania wspierającego biznes. Badanie Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w latach 2014-2016 wykazało, że co 13a firma przemysłowa wprowadziła innowacje organizacyjne, w obrębie których znalazły się właśnie systemy ERP. Dzięki wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie, firmy mogą dołączyć do grona przygotowanych na zmiany, związane z czwartą rewolucją przemysłową.

Inteligentna fabryka

Koncepcja czwartej rewolucji przemysłowej, a dokładniej „Przemysłu 4.0” pojawiła się w 2011 r. i oznacza wprowadzenie najnowszych technologii do przedsiębiorstw. Poprzez automatyzację procesów i przyspieszenie wymiany danych urzeczywistnia się wizja „inteligentnej fabryki”, w której produkcja zostaje skrócona do minimum. W przyszłości, firmy wspierać ma także sztuczna inteligencja. Czwarta rewolucja przemysłowa to szansa na poprawę efektywności oraz konkurencyjności przedsiębiorstw.

Oprogramowanie klasy ERP stanowi nieodłączny element inteligentnej fabryki – przede wszystkim dzięki przyspieszeniu obiegu informacji w firmie. Współczesne systemy do zarządzania przedsiębiorstwem są dostępne w chmurze, co pozwala na szybki transfer i dostęp do danych z dowolnego miejsca w każdym momencie. Co ważne, przechowywanie danych w chmurze pozwala na ich zabezpieczenie w razie ataku hakerskiego, awarii systemu czy innych zagrożeń świata on-line. Z kolei modułowa budowa ERP pozwala na wybór funkcjonalności dopasowanych do profilu konkretnej działalności.

System ERP stanowi także pomoc w dostosowaniu i zabezpieczeniu biznesu pod kątem zgodności z obecnie obowiązującym prawem (jak np. obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych czy e-sprawozdawczości). Jeżeli przedsiębiorstwo w ramach przyspieszenia obiegu plików i oszczędności decyduje się na wprowadzenie elektronicznej dokumentacji kadrowej, bardzo ważna jest zgodność systemu z regulacjami e-teczek pracowniczych.

Samo wdrożenie systemu ERP poprzedza dokładny audyt – tak, by dopasować niezbędne funkcjonalności do indywidualnych potrzeb. Jedną z firm, które zdecydowały się na wdrożenie polskiego oprogramowania ERP enova365 była firma produkcyjna Hel-Wita sp. z o.o. W wyniku konsultacji z Autoryzowany Partnerem do profilu przedsiębiorstwa zostały dobrane niezbędne rozwiązania (m.in. CRM, Księga Handlowa oraz Kadry Płace i HR).

enova365 wpasowana w firmę

Pierwsze efekty wdrożenia oprogramowania enova365 w Hel-Wita pojawiły się po kilku tygodniach. System umożliwił płynny przepływ dokumentów w całym przedsiębiorstwie oraz możliwość zbiorowej akceptacji zleceń. Firma skorzystała na skróconym czasie obiegu plików, a uprawnieni pracownicy otrzymali dostęp do kompleksowej informacji. Ponadto, dzięki rozbudowanym funkcjom księgowo-kadrowym, enova365 przyspieszyła funkcjonowanie działu finansowego i HR.

enova365 sprawdziła się także w optymalizacji procesów produkcyjnych. System usprawnił monitoring ilości potrzebnych surowców na każdym etapie zlecenia. Poprawił kontrolę nad dokumentacją techniczną, co w przypadku firmy produkcyjnej jest istotnym i odpowiedzialnym zadaniem.

Oprogramowanie enova365 pozwoliło także na automatyzację procesów, które do tej pory musiały być wykonywane ręcznie, jak choćby przygotowanie listy minimalnych stanów magazynowych. Usprawnienie tej procedury przełożyło się na większą efektywność działu handlowego. Ponadto system ERP umożliwił automatyczne prognozowanie kosztów wytworzenia nowego produktu, zanim ten pojawi się w magazynie. Dzięki modułowi Harmonogram Zadań enova365 zewnętrzne czynniki, wpływające na koszty (np. kursy walut) są aktualizowane cyklicznie.

O ile wprowadzenie sztucznej inteligencji stanowi na razie przyszłość przemysłu, to firmy z Pomorza Zachodniego mogą skorzystać na wdrożeniu nowoczesnego systemu ERP. Automatyzacja procesów wewnętrznych, usprawnienie obiegu informacji i dostęp do niej z każdego miejsca z pewnością podniesie efektywność przedsiębiorstwa.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top