Źle oszacowane zapotrzebowaniu na surowce, przeciążone stanowiska produkcyjne, błędnie rozliczone koszty zlecenia. To problemy, z jakimi mierzy się wiele polskich firm produkcyjnych, niesłusznie obwiniając za nie system. A gdyby tak wziąć pod lupę niepoprawną lub nieaktualną technologię produkcji?


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Dane technologiczne jako element koncepcji

Wariantów produkcji i cech poszczególnych etapów wytworzenia jest tak wiele, że próby aktualizacji bądź utworzenia rzetelnej bazy danych technologicznych często kończą się fiaskiem. Bynajmniej nie z powodu braku zaangażowania pracowników.

Niewykluczone, że w przedsiębiorstwach, które borykają się z takimi problemami, zwyczajnie brakuje kompleksowej koncepcji zarządzania produkcją. Przecież to właśnie z niej wypływają potem założenia dotyczące, między innymi, przygotowania danych technologicznych. Dzięki opracowaniu takiej całościowej wizji, można potem przeanalizować konkretne etapy produkcji i zdecydować: te dane technologiczne należy opisać szczegółowo, te – bardziej ogólnie. Jakie to ma znaczenie dla firmy? Pracownicy staną się bardziej wydajni, bo nie będą już wykonywać zbędnych czynności. To z kolei przełoży się na płynne działanie całego przedsiębiorstwa.

Przygotowanie danych technologicznych

Kiedy nie jest możliwe dokładne przygotowanie danych technologicznych, a harmonogramowanie produkcji nie odbywa się z dokładnością co do minuty, można wykorzystać „technologie wzorcowe”. Przydadzą się jako baza do rezerwacji czasu potrzebnego do realizacji zamówienia i zaopatrzenia surowców.

Innym rozwiązaniem jest zastosowanie procentowych współczynników w zależności od poziomu skomplikowania produkcji. Przykładem niech będzie sytuacja, gdy w dostępnej technologii został już zdefiniowany wyrób, w którym odbywa się obróbka elementu. Składa się z 1 kg surowca „K”. W międzyczasie klient zamówił element o podobnej charakterystyce, do produkcji którego potrzebne będzie 5 kg surowca. Zastosowanie procentowego współczynnika pozwala na zamówienie surowca i zaplanowanie produkcji jeszcze przed wykonaniem ostatecznego projektu wyrobu gotowego. Tym samym, w znacznym stopniu skraca się czas oczekiwania klienta na dostawę.

Automatyczne przeliczanie

Dane technologiczne mogą być również przeliczane automatycznie. Gdy są już wstępnie oszacowane, istnieje opcja ich aproksymowania w górę lub w dół, przy równoczesnym porównywaniu ich struktur konstrukcyjnych z wybranym przedstawicielem grupy. Przydatna w tym względzie jest metoda stopniowej klasyfikacji bądź stosowanie wyrafinowanych wyrażeń warunków ważności, opisujących sposób przeliczania danych, w zależności od cech konstrukcyjnych, technologicznych.

Aktualizacja danych technologicznych

W procesie ciągłej aktualizacji i przygotowaniu danych technologicznych nie powinno zabraknąć odpowiedniego systemu, który go wesprze i usprawni – systemu klasy MES. Informacje o stanie produkcji, rzeczywistych czasach trwania operacji czy przezbrojeń po odpowiedniej obróbce, mogą być doskonałą podstawą do wyznaczania normatywów technologicznych, by, w efekcie, umożliwiać ciągłe monitorowanie poprawności przygotowanych wcześniej danych.

Źródło: eq system

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top