ORACLEFirma Oracle rozszerza wbudowane usługi zabezpieczeń i możliwości platformy Oracle Cloud Infrastructure (OCI), pomagając klientom chronić aplikacje i dane przed pojawiającymi się zagrożeniami. Pięć nowych funkcji, w tym natywna zapora w chmurze oraz ulepszenia w modułach Oracle Cloud Guard i Oracle Security, uzupełnia kompleksową ofertę OCI w zakresie bezpieczeństwa.

 REKLAMA 
 enova 
 
W miarę jak organizacje z różnych branż, od usług finansowych po handel detaliczny, przenoszą obciążenia do chmury, muszą bronić się przed zagrożeniami wynikającymi z istnieniem wielu luk w zabezpieczeniach wewnątrz i na zewnątrz zapory sieciowej. Firma Gartner® szacuje, że „do 2023 r. co najmniej 99% awarii zabezpieczeń w chmurze będzie winą klienta” . Aby stawić czoła temu wyzwaniu należy oczekiwać, że użytkownicy i administratorzy chmury będą wiedzieli, jak działają usługi zabezpieczeń w chmurze, potrafią je prawidłowo konfigurować i utrzymywać.

Nowe funkcje zabezpieczeń OCI

Oracle rozwija swoje funkcje zabezpieczeń w chmurze, zapewniając różne warstwy ochrony, które pomagają szybko identyfikować i likwidować nowe zagrożenia oraz naruszenia bezpieczeństwa. Nowe możliwości OCI:
  • Zapora sieciowa OCI: zapewnia scentralizowaną ochronę przed cyberatakami w OCI, korzystając z nowej chmurowej usługi zapory sieciowej opartej na technologii Palo Alto Networks VM-Series Next-Generation Firewall (NGFW). Zapora zapewnia kontrolę bezpieczeństwa, funkcje zapobiegania zagrożeniom i łagodzenia ich skutków oraz inspekcję TLS dla ruchu przychodzącego, wychodzącego i dwustronnego. Usługa OCI Network Firewall jest dostępna jako gotowa oferta, pozwalająca klientom od razu korzystać z zapory sieciowej bez konieczności konfigurowania dodatkowej infrastruktury zabezpieczeń.
  • Oracle Threat Intelligence Service: agreguje dane analityczne dotyczące zagrożeń w różnych źródłach i zarządza nimi, dostarczając praktyczne porady dotyczące wykrywania zagrożeń i zapobiegania im w Oracle Cloud Guard oraz innych usługach OCI. Usługa ta udostępnia informacje uzyskane od ekspertów bezpieczeństwa Oracle, własne dane telemetryczne, dane open source oraz uzyskane od partnerów zewnętrznych, takich jak CrowdStrike.
  • Oracle Cloud Guard Threat Detector: identyfikuje błędnie skonfigurowane zasoby, niezabezpieczone oraz szkodliwe działania. Ułatwia administratorom bezpieczeństwa wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem chmury. Niespójności w zabezpieczeniach mogą być usuwane automatycznie za pomocą gotowych procesów Cloud Guard. • Strefy bezpieczeństwa Oracle: rozszerzenie strefy bezpieczeństwa Oracle o obsługę zdefiniowanych przez klienta zestawów zasad systemowych oraz zintegrowane monitorowanie bezpieczeństwa za pomocą Cloud Guard. Zasady strefy bezpieczeństwa można stosować do różnych typów infrastruktury chmury (sieci, obliczeń, pamięci masowych, czy baz danych). W przeciwieństwie do uprawnień IAM związanych z osobami, zasady strefy bezpieczeństwa pełnią rolę barier bezpieczeństwa dla zasobów i określają dozwolone konfiguracje.
  • Oracle Cloud Guard Fusion Applications Detector: rozszerza możliwości Oracle Cloud Guard poza zarządzanie ocenami zabezpieczeń w chmurze dla OCI, aby monitorować również aplikacje Oracle Fusion Cloud i zapewnić klientom skonsolidowany widok zasad bezpieczeństwa IaaS i SaaS. Rozwiązanie jest dostępne w pierwszej kolejności dla Oracle Fusion Cloud HCM i Oracle Fusion Cloud ERP, wyzwala alarmy związane ze zmianami konfiguracji związanymi z uprawnieniami użytkownika takimi, jak dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie uprawnień do danych i funkcji ról oraz użytkowników.

Firma Oracle ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w doradzaniu klientom w zakresie zabezpieczania cennych danych i aplikacji w chmurze oraz lokalnie” — powiedział Mahesh Thiagarajan, starszy wiceprezes ds. bezpieczeństwa w dziale OCI. „Dzięki rozwiązaniu OCI Network Firewall opartemu na technologii czołowej w branży firmy Palo Alto Networks, zbliżamy ekosystem do platformy. Te najnowsze innowacje, w połączeniu z naszą dotychczasową ofertą, zapewniają organizacjom kompleksowy zestaw usług w zakresie bezpieczeństwa chmury, które obniżają barierę w zabezpieczaniu środowisk chmurowych klientów i pomagają im łatwiej identyfikować potencjalne luki w zabezpieczeniach.


Klienci w polegają na zabezpieczeniach OCI

Ferguson jest największym amerykańskim dystrybutorem materiałów hydraulicznych, oraz rozwiązań dla produkcji, wodociągowych i przeciwpożarowych.

Wchodząc w chmurę publiczną, firma Ferguson Enterprises koncentruje się na jej bezpieczeństwie” — powiedziała Karen Cake, architekt chmury w firmie Ferguson Enterprises. „Strefy bezpieczeństwa Oracle, zintegrowane z Oracle Cloud Guard, pomagają firmie Ferguson w tworzeniu bezpiecznych środowisk i utrzymywaniu bezpieczeństwa dzięki prawdziwemu zarządzaniu oceną bezpieczeństwa na zasadzie «zaufaj i sprawdź».

Northern Illinois University jest publicznym uniwersytetem badawczym, posiadającym wiedzę w dziedzinach takich, jak nauki ścisłe, humanistyczne, sztuka, biznes, inżynieria, edukacja, zdrowie i prawo.

Korzystamy z Oracle Cloud Guard, aby łatwo monitorować i usuwać naruszenia bezpieczeństwa — powiedział Ruperto Herrera, dyrektor ds. architektury ERP w Northern Illinois University. „Oracle Cloud Guard umożliwia nam centralne monitorowanie stanu bezpieczeństwa, zapewniając silne zarządzanie i kontrolę nad tym, co jest budowane w ramach OCI przez nasz zespół.


Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top