enova365 logo 2019Obszar gospodarki magazynowej cechuje bardzo duża złożoność, która dodatkowo wymaga analizy danych z wielu perspektyw. W dzisiejszych czasach dostępność towarów i możliwość szybkiego dostarczenia ich do klientów liczą się szczególnie. W konsekwencji, firmy handlowe, aby zachować konkurencyjność, nie mogą pozwolić sobie na sytuację braku towarów w swoich magazynach. Zwracają przy tym jednak dużą uwagę na optymalizację kosztów magazynowania, które stają się coraz to wyższe. Jak więc zachować równowagę w tym wszystkim i nie dopuścić do braków w dostępności towarów z jednej strony, a z drugiej nie doprowadzić do nadmiernego ich zalegania? Generuje to bowiem tym samym zbędne koszty lub też, w przypadku branży spożywczej, naraża na przeterminowanie zalegających produktów.

 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


Ile kupić a ile wyprodukować

Działy Zakupów i Zamówień, poza negocjacją cen, muszą stale i na bieżąco analizować dane, pamiętać o sezonowości, obserwować sytuację na rynku. Pozwala to właściwie określić, ile kupić lub ile wyprodukować, aby nie narazić swojej firmy na utratę klientów w przypadku braków asortymentowych oraz na koszty związane z nadmiernym magazynowaniem. To szczególnie istotne zwłaszcza w świecie, gdy preferencje klientów i ich zapotrzebowanie na określone produkty są tak zmienne w czasie…

Narzędziem, które wychodzi naprzeciw takim wyzwaniom jest Business Intelligence (BI) enova365. Stale powiększa ono zbiory standardowych modeli danych w obszarze gospodarki magazynowej, ale daje również możliwość elastycznego rozbudowywania ich o dodatkowe elementy. Pozwala także na tworzenie zupełnie nowych modeli danych dostosowanych do specyfiki analityki i indywidualnych wymagań klientów.

Business Intelligence czyli analiza na wyższym poziomie


Co kryje się pod nazwą modułu BI? Narzędzia Business Intelligence dają wiedzę niezbędną do podejmowania decyzji biznesowych, a podstawą informacji są wskaźniki, czyli zagregowane wartości liczbowe, procentowe lub tekstowe dostępne bezpośrednio w systemie ERP – w miejscu, w którym Użytkownicy wykonują swoją codzienną pracę.

Systemy BI odpowiadają za gromadzenie i udostępnianie danych z różnych źródeł. Dzięki temu wszystkie kluczowe dane masz zawsze pod ręką. Pomaga to w ich organizacji oraz podejmowaniu ważnych decyzji, a także ułatwia planowanie działań strategicznych, zarówno w dużym przedsiębiorstwie, jak i w mniejszej firmie.

Co nowego w enova365


Od wersji 2110.1.2 enova365 dla Użytkowników dostępne są nowe raporty, które świetnie uzupełniają analizę gospodarki magazynowej dostarczonej w poprzednich wersjach i dającej w ten sposób pełen obraz obszaru. Analiza danych jest mocno złożona i nie ogranicza się jedynie do informacji o ilościach towarów dostępnych w magazynie. Prezentuje również jaki asortyment jest najszybciej rotujący, który podatny jest na zjawiska sezonowości, a co dokładnie zalega i w jakich przedziałach czasu. Dzięki analizom BI Użytkownicy mają też wgląd do informacji, które towary posiadają zamienniki i jaki jest ich obecny stan na magazynie. Zbiór takich danych to nieoceniona wiedza w zakresie planowania zakupów w przypadku firm handlowych czy planowania produkcji w przypadku firm produkcyjnych. Ponadto, w narzędziu dostępne są również raporty, które pomagają w ocenie cen zakupów towarów i surowców od dostawców.

Posiadając informacje o aktualnych ilościach poszczególnych towarów na magazynie, ilościach zamówionych przez odbiorców, ilościach zamówionych u dostawców oraz terminach realizacji zamówień, Użytkownicy BI mogą skorzystać z raportu BST (Bilans Stanu Towarów). Precyzyjnie wylicza on, jaki będzie stan danego towaru na magazynie w poszczególnych okresach w przyszłości. Dzięki tak kompleksowemu zestawieniu Specjalista ds. Zakupów wie na kiedy zamówić konkretny towar, a Specjalista ds. Sprzedaży nie zobowiąże się do dostarczenia towaru dla swojego klienta w terminie, w którym nie będzie go na magazynie. Pozwala to uniknąć kar za brak wywiązania się z umowy, które coraz częściej stosowane są we współpracy handlowej jako zabezpieczenie.

Ciąg dalszy analiz


Posiadając już usystematyzowane dane w zakresie gospodarki magazynowej oraz planowania zakupów i sprzedaży, można przystąpić do zoptymalizowania kolejnych procesów np. związanych z rozmieszczeniem towarów na magazynach. Z pomocą przychodzą tutaj analizy ABC i XYZ. To dzięki nim Kierownik Magazynu pozyska wiedzę na temat towarów najszybciej i najwolniej rotujących, a tym samym będzie mógł logistycznie zaplanować rozlokowanie towarów w różnych częściach magazynu i na różnych wysokościach regałów. Pozwoli to uniknąć częstych błędów, takich jak składowanie towarów najszybciej rotujących w najmniej dostępnych lokalizacjach.

Odpowiedź na wszystkie pytania w jednym miejscu


Jak widzimy, obszar gospodarki magazynowej oraz planowania zakupów i produkcji, dostarcza ogromnej ilości pytań. Narzędzie Business Intelligence enova365, dzięki bogatemu zbiorowi raportów dostępnych dla tych obszarów, pozwala na znalezienie odpowiedzi na nie wszystkie. Warto więc zapoznać się z zaimplementowanymi do standardu wersji 2110.1.2 modelami danych.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top