cogit logoCogit wyposaży Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w centralny system controllingowy. Przedmiotem współpracy jest kompleksowe zaprojektowanie, parametryzacja i dostosowanie systemu, a także jego utrzymanie i rozwój we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej GPW. Wdrożenie będzie bazowało na wersji chmurowej Infor d/EPM, systemu Performance Management, który stanowi pełne wsparcie controllingu w zakresie budżetowania, analiz, raportowania oraz konsolidacji finansowej.

 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


Projekt zakłada uruchomienie podstawowych procesów już na potrzeby przygotowania budżetu na 2023 rok. Wdrożenie kolejnych obszarów jest zaplanowanie na następny rok, a utrzymanie systemu na kolejne dwa lata.

Wśród najważniejszych obszarów, które zostaną objęte wsparciem wyróżnić można: planowanie, monitoring i raportowanie, konsolidację zarządczą, wsparcie zakupów czy model płynności. Realizacja ma na celu umożliwienie lepszego zarządzania efektywnością, ryzykiem i usprawnienie podejmowania decyzji w skali całej organizacji – wszystko z wykorzystaniem najwyższej jakości rozwiązań analitycznych.

Źródło: www.cogit.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top