dsrFirma Jamar powstała w 1994 roku. Jest dynamicznie rozwijającą się spółką, której wyroby znane są w kraju i za granicą. Oferta przedsiębiorstwa obejmuje szeroki asortyment produktów spożywczych. Wśród najważniejszych można wyróżnić: warzywa konserwowe, koncentraty, octy, przyprawy, dodatki obiadowe, sosy, soki, syropy i przetwory owocowe.

 REKLAMA 
 PRZENIEŚ ERP DO CHMURY 
 
Bardzo ważne było dla nas wsparcie ze strony dostawcy oprogramowania, firmy DSR S.A. Mogę potwierdzić, że taką pomoc otrzymaliśmy na każdym etapie wdrożenia systemu EAM 4FACTORY. Z firmą DSR współpracowaliśmy już przy wdrożeniu systemu QAD. Dzięki temu szybko udało się znaleźć wspólny język.” – mówi Anna Hyra, Lider wdrożenia systemu EAM 4FACTORY w Jamar


Wdrożenie każdego rozwiązania informatycznego bez dokładnego określenia oczekiwań i celów można porównać do podejmowania mało precyzyjnych postanowień. Zanim firma Jamar podjęła decyzję o implementacji zaawansowanego narzędzia do zarządzania majątkiem firmy klasy EAM 4FACTORY (Enterprise Asset Management), postanowiła w pierwszej fazie wyznaczyć sobie realne cele i opracować szczegółowy harmonogram kolejnych działań wdrożeniowych wraz z dostawcą oprogramowania – firmą DSR S.A. System EAM 4FACTORY z założenia miał gwarantować dostęp do wszystkich informacji na temat obecnego stanu parku maszynowego. Ponadto, oprogramowanie miało umożliwić prosty dostęp do zgłoszeń wszystkich zdarzeń występujących w obszarze całej organizacji firmy Jamar. Dotyczy to zarówno maszyn i urządzeń na halach produkcyjnych, jak i pozostałej infrastruktury zakładu, w skład której wchodzą: pojazdy mechaniczne, obiekty oraz inne wyposażenie.

Dodatkowo zakładaliśmy, że jako kierownik będę otrzymywał lepszą informację o aktualnej sytuacji na liniach produkcyjnych, co umożliwi mi sprawniejsze rozdzielanie zadań odpowiednim technikom z mojego działu. Chcieliśmy za wszelką cenę poprawić dotychczasowy przepływ informacji, szczególnie między działem produkcji a działem technicznym. Głównym celem było wyeliminowanie zgłoszeń telefonicznych oraz tych ustnie przekazywanych mechanikom przez operatorów na halach produkcyjnych. – uzupełnia Sylwester Szafer Kierownik ds. technicznych i inwestycji w Jamar.


W przedsiębiorstwie Jamar niezbędne było również wdrożenie rozwiązania, które umożliwiło połączenie wszystkich informacji spływających ze zdarzeń zarejestrowanych na terminalach przez operatorów produkcyjnych oraz mechaników w aplikacji mobilnej w jedną całość. Pozwoliło to na posiadanie przez cały dział techniczny jednolitej bazy danych i interfejsu, który daje możliwość zarządzania bieżącymi i planowanymi zadaniami. To właśnie wersja przeglądarkowa jest trzecim narzędziem systemu EAM 4FACTORY. Jest to najbardziej rozszerzona wersja, wyposażona w poszczególne moduły: zdefiniowaną bazę zasobów, zarejestrowane zgłoszenia, realizowane przez mechaników zlecenia, moduł przeglądowy oraz moduł raportowy. Ostatni z wymienionych pozwala na bieżące weryfikowanie kosztów utrzymania maszyn oraz jakości pracy wykonywanej przez mechaników. Z pełnego dostępu do tych informacji korzysta obecnie w Jamar siedmiu użytkowników z działu utrzymania ruchu. Ostatecznie wśród wielu korzyści jakie udało się wspólnymi siłami uzyskać poza najważniejszą jaką jest zmiana podejścia i organizacji pracy służb utrzymania ruchu w Jamar należy przede wszystkim wymienić uporządkowaną ewidencję maszyn, narzędzi i innych zasobów produkcyjnych liczącą obecnie 2400 pozycji. Baza zdarzeń rejestrowanych w EAM 4FACTORY liczy sobie od początku wdrożenia prawie 25000 zgłoszeń nie tylko w zakresie awarii, ale również przezbrojeń, regulacji, rozruchów, remontów czy też zauważonych anomalii lub sugestii pracowników. Natomiast zleceń prewencyjnych wraz z listami kontrolnymi czynności do wykonania zostało zrealizowanych 20000. – podsumowuje Marek Lebiocki Senior Consultant w firmie DSR, Product Owner EAM 4FACTORY.


Pozostałe, ale również istotne korzyści z wdrożenia i użytkowania EAM 4FACTORY to:
 • pełna identyfikacja prac działu utrzymania ruchu;
 • łatwiejsza kontrola i obsługa prac prewencyjnych;
 • lepsza wydajność i skuteczność zarządzania zasobami produkcyjnymi;
 • zwiększenie produktywności maszyn i urządzeń;
 • obniżenie kosztów kapitałowych i operacyjnych;
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji mobilnej;
 • łatwe planowanie przeglądów i konserwacji;
 • wbudowane raporty do analizy danych;
 • dostęp do odpowiednich dodatkowych usług;
 • eksperckie wsparcie przy wdrożeniu i eksploatacji systemu; intuicyjny i prosty w obsłudze interfejs użytkownika;
 • cykliczna aktualizacja oprogramowania. łatwe i szybkie wdrożenie

Źródło: www.dsr.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top