Tajemnica sukcesu firmy Piątnica tkwi nie tylko we w pełni zautomatyzowanym procesie produkcji. Kluczową rolę w zarządzaniu produkcją odgrywa organizacja pracy personelu produkcyjnego oraz utrzymania ruchu, który jest ukierunkowany na ciągłe doskonalenie i wspierany systemowo przez rozwiązanie informatyczne klasy MES.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy jest jednym z liderów oferujących szeroki asortyment produktów mleczarskich i ma prawie 50% udziału w sprzedaży serka wiejskiego na polskim rynku. Tajemnica jej sukcesu tkwi nie tylko w prowadzeniu pod ścisłym nadzorem technologiczno-sanitarnym w pełni zautomatyzowanego procesu produkcyjnego, ale także w sięganiu po nowoczesne rozwiązania z dziedziny efektywnego zarządzania i kontroli produkcji. Aby nadążyć z produkcją jednego z flagowych wyrobów i sprostać wymaganiom popytu, ostatni etap technologii produkcji serka został wyposażony w jedną z najbardziej wydajnych maszyn pakujących w tej części Europy. Jednak kluczową kwestią jest właściwy sposób zarządzania produkcją wraz z nadzorem efektywności i utrzymania ciągu pracy, dlatego też zarząd OSM Piątnica zdecydował się na wprowadzenie systemu MES, wspomagającego zarządzanie wydajnością maszyny pakującej serki wiejskie.

Wdrożenie systemu MES

Firma OSM Piątnica postawiła przed dostawcą rozwiązania informatycznego klasy MES niełatwe zadanie. Była to praca nad zwiększeniem przychodów fi rmy poprzez zwiększenie wydajności pakowania. Aplikacja została zbudowana w oparciu o rozwiązanie Wonderware MES – Performance, które z założenia pozwala na analizę przestojów oraz wydajności pracy maszyn.System nadrzędny służący do gromadzenia danych został wdrożony bez jakiejkolwiek ingerencji w sposób prowadzenia procesu i automatycznie rejestruje stan, w jakim znajduje się maszyna pakująca. Jest także odpowiedzialny za kalkulację bieżącej wartości wskaźnika OEE (Overall Equipment Effectiveness). Dzięki bieżącej wizualizacji procesu i możliwości łatwej analizy i generowania raportów Pareto wskazujących na najczęściej występujące przyczyny przestojów operatorzy, którzy są „pierwszą linią” działu utrzymania ruchu, są w stanie podejmować działania prewencyjne. Co za tym idzie, w wielu przypadkach udaje się zapobiec wystąpieniu awarii. Dodatkową korzyścią są obiekty aplikacyjne analizujące podzespoły maszyny pod względem czasu pracy lub liczby wykonanych cykli, przypominające inżynierom utrzymania ruchu o zbliżających się terminach prac konserwacyjnych. System gromadzi także wybrane parametry pracy maszyny pakującej w specjalnie do tego przygotowanej bazie danych.

Na potrzeby systemu została stworzona aplikacja wizualizująca i nadzorująca proces, przez którą są uruchamiane kolejne zlecenia produkcyjne oraz rozliczana jest produkcja. System rejestruje także wszystkie parametry związane z powstawaniem danego typu asortymentu: począwszy od źródła i liczby opakowań, przez datę przydatności serków, skończywszy na informacjach o operatorze obsługującym daną maszynę.

Kluczowe efekty wdrożenia

Bezsprzecznie najbardziej miarodajną korzyścią z wdrożenia systemu klasy MES jest zwiększenie wydajności pakowania o ok. 8%. Natomiast wśród korzyści operacyjnych na pierwszym miejscu jest elektroniczny system raportowania, w którym każdy raport jest dostosowany do potrzeb i oczekiwań danego działu firmy. Kolejne „benefi ty” to zmiana sposobu gromadzenia danych z manualnego na automatyczny oraz szybki dostęp do raportów z informacjami nt. najczęstszych awarii, stanów pracy maszyn, historii konserwacji i rozliczenia materiałów zużywanych podczas pakowania. – Na podstawie raportu pokazującego stopień wykorzystania maszyny szef produkcji jest w stanie wyliczyć rezerwowe moce produkcyjne, a tym samym zwiększyć wydajność linii (...). Wiedzieliśmy, że jest to możliwe, ale nie sądziliśmy, że poprawa może być aż tak duża. Uspokoiło nas to, że planowanym zwiększeniu produkcji, linia nie będzie „wąskim gardłem” ograniczającym całkowite zdolności produkcyjne – przekonuje główny automatyk mleczarni w Piątnicy.

Dostęp on-line do wszystkim raportów oraz podstawowych i aktualnych parametrów związanych z pakowanym asortymentem jest zapewniony poprzez portal raportowy Wonderware Information Server. Wartością jest to, że analizy oparte na rzeczywistych danych można prowadzić z dowolnego miejsca, komputera na terenie zakładu. Wartą podkreślenia cechą systemu jest łatwość projektowania i rozwoju aplikacji, która w chwili obecnej jest zarządzana i utrzymywana w ruchu przez personel OSM Piątnica. Dzięki znajomości narzędzi do administracji systemu czas poświęcany na tworzenie kolejki zleceń produkcyjnych dla zdefi niowanego asortymentu został ograniczony do minimum.

Mleczarnia w Piątnicy chce dalej poprawiać efektywność produkcji kolejnych linii i rozważa następne wdrożenia systemu na innych maszynach pakujących wykorzystując istniejącą już infrastrukturę techniczną oraz licencyjną aplikacji wdrożonej przez firmę Milkomatic Sp. z o.o. – W przyszłości chcemy rozbudować system raportowania o kolejne maszyny i linie produkcyjne, aby móc w pełni analizować pracę naszego zakładu – podsumowuje główny automatyk OSM Piątnica.
Źródło: www.astor.com.pl
Autor: Piotr Polok

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top