Salesforce wprowadza AI Cloud – generatywną, sztuczną inteligencję dla przedsiębiorstw
Salesforce poinformował o wprowadzeniu AI Cloud, najszybszego i najbardziej zaufanego rozwiązania dla klientów Salesforce, które pozwala usprawnić obsługę klienta oraz zwiększyć produktywność przedsiębiorstwa dzięki generatywnej sztucznej inteligencji. AI Cloud to zestaw funkcji zoptymalizowanych pod kątem dostarczania zaufanych, otwartych i generowanych w czasie rzeczywistym procesów we wszystkich aplikacjach i przepływach pracy.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Nowa warstwa zaufania Einstein GPT Trust Layer rozwiewa obawy o ryzyko związane z wdrożeniem generatywnej sztucznej inteligencji. Umożliwia klientom spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa i zgodności z przepisami, oferując jednocześnie korzyści płynące z generatywnej sztucznej inteligencji. To wyjątkowe połączenie funkcji i zabezpieczeń wzmacnia pozycję Salesforce jako dostawcy czołowego systemu CRM opartego na sztucznej inteligencji.

Podstawą AI Cloud jest Einstein, pierwsza na świecie sztuczna inteligencja dla systemów CRM, która obsługuje obecnie ponad 1 bilion prognoz tygodniowo w aplikacjach Salesforce. Dzięki generatywnej sztucznej inteligencji Einstein pomaga zwiększyć produktywność każdej firmy i pracownika w zakresie sprzedaży, usług i marketingu.

AI Cloud umożliwia przedstawicielom handlowym szybkie automatyczne generowanie spersonalizowanych wiadomości e-mail dostosowanych do potrzeb klientów, a zespołom obsługi klienta automatyczne generowanie spersonalizowanych odpowiedzi oraz podsumowań spraw. Specjaliści ds. marketingu mogą automatycznie generować spersonalizowane treści, aby angażować obecnych i potencjalnych klientów za pośrednictwem poczty elektronicznej, urządzeń mobilnych, stron WWW i reklam. Zespoły handlowe mogą automatycznie generować informacje i rekomendacje, aby zapewnić spersonalizowaną obsługę na każdym etapie ścieżki zakupowej klienta. Z kolei programiści mogą automatycznie generować kod, przewidywać potencjalne błędy w kodzie oraz sugerować poprawki.

Dlaczego zaufana generatywna sztuczna inteligencja ma znaczenie w przedsiębiorstwie: liderzy firm chcą korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji, ale obawiają się ryzyka. Ostatnie badanie Salesforce wykazało, że 73% pracowników uważa, iż generatywna sztuczna inteligencja wprowadza nowe zagrożenia bezpieczeństwa, a prawie 60% osób planujących korzystanie z tej technologii nie wie, jak zapewnić bezpieczeństwo danych.

AI Cloud pomoże wypełnić tę lukę zaufania dzięki nowej warstwie zaufania Einstein GPT Trust Layer. Pomoże ona zapobiegać przechowywaniu wrażliwych danych klientów przez duże modele językowe (ang. large language models, LLM). Takie oddzielenie danych wrażliwych od dużych modeli językowych pomoże klientom zachować kontrolę nad zarządzaniem danymi przy jednoczesnym wykorzystaniu ogromnego potencjału generatywnej sztucznej inteligencji. Warstwa zaufania GPT Einstein Trust Layer wyznacza nowy standard branżowy w zakresie bezpiecznej generatywnej sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw.

Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat oraz przekształca biznes w sposób, jakiego nigdy sobie nie wyobrażaliśmy. Każda firma będzie musiała wykorzystywać sztuczną inteligencję” — powiedział Marc Benioff, prezes i dyrektor generalny Salesforce. „Rozwiązanie AI Cloud zostało stworzone na bazie czołowego systemu CRM. To najszybszy i najłatwiejszy sposób dla naszych klientów na uwolnienie ogromnego potencjału sztucznej inteligencji dzięki zaufaniu zapewnianemu przez naszą nową warstwę Einstein GPT Trust Layer. AI Cloud pozwala przedsiębiorstwom wprowadzać niesamowite innowacje oraz zwiększa produktywność i wydajność.


AI Cloud to przyszłość generatywnej sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw


AI Cloud obejmuje technologie Salesforce, takie jak Einstein, Data Cloud, Tableau, Flow i MuleSoft, które zapewniają zaufaną, otwartą generatywną sztuczną inteligencję dla przedsiębiorstw.

Zaufanie i otwartość: warstwa zaufania GPT Einstein Trust Layer pozwoli firmom na szybsze rozpoczęcie pracy z zaufaną generatywną sztuczną inteligencją poprzez dopasowanie odpowiedniego modelu do danego zadania. Ponadto umożliwi przedsiębiorstwom wdrożenie dowolnego odpowiedniego dużego modelu językowego oraz realizację celów w zakresie prywatności, bezpieczeństwa i przechowywania danych, jak również zgodności z przepisami.
  • Korzystanie z dużych modeli językowych innych firm: w ramach zaangażowania Salesforce w otwarte ekosystemy, rozwiązanie AI Cloud zostało zaprojektowane z myślą o udostępnianiu dużych modeli językowych z platform, takich jak Amazon Web Services (AWS), Anthropic, Cohere i innych – w całości w infrastrukturze Salesforce. AI Cloud pomoże generować podpowiedzi i odpowiedzi dla klientów w infrastrukturze Salesforce. Ponadto Salesforce i OpenAI nawiązały współpracę w celu wspólnego moderowania treści przy użyciu czołowego interfejsu API OpenAI dla przedsiębiorstw oraz najlepszych w swojej klasie narzędzi bezpieczeństwa w połączeniu z warstwą zaufania Einstein GPT Trust Layer, aby pomóc przechowywać dane w systemie Salesforce.
  • Korzystanie z dużych modeli językowych Salesforce: AI Cloud umożliwi klientom korzystanie z dużych modeli językowych Salesforce opracowanych przez dział Salesforce AI Research w celu obsługi zaawansowanych funkcji, takich jak generowanie kodu i pomoc w automatyzacji procesów biznesowych, co znacząco zmienia sposób interakcji firm z ich oprogramowaniem CRM. Duże modele językowe Salesforce – w tym CodeGen, CodeT5+ i CodeTF – pomagają firmom zwiększyć produktywność, pozyskiwać wykwalifikowanych pracowników, obniżyć koszty wdrożeń i skuteczniej wykrywać incydenty. 
  • Korzystanie z własnych modeli (ang. Bring Your Own Model, BYOM): klienci, którzy wytrenowali własne modele specyficzne dla danego obszaru, skorzystają z AI Cloud przy jednoczesnej możliwości przechowywania danych we własnej infrastrukturze. Modele te, niezależnie od tego, czy działają za pośrednictwem platform Amazon SageMaker czy Google Vertex AI, będą łączyć się bezpośrednio z AI Cloud poprzez warstwę zaufania Einstein GPT Trust Layer. W tym scenariuszu dane klientów mogą pozostać w ich zaufanych środowiskach.
Dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstw: sztuczna inteligencja przyczyni się do globalnego wzrostu gospodarczego o ponad 15 bilionów dolarów i zwiększy światowe PKB o 26% do 2030 roku*. AI Cloud wykorzysta pełny potencjał Salesforce, pomagając firmom i pracownikom w zwiększeniu produktywności i wydajności.
  • Generatywna sztuczna inteligencja w każdej aplikacji Salesforce: Salesforce wprowadza zaufaną generatywną sztuczną inteligencję do każdego produktu, w tym Sales GPT, Service GPT, Marketing GPT, Commerce GPT, Slack GPT, Tableau GPT, Flow GPT i Apex GPT. Więcej informacji na temat zaufanych, otwartych i gotowych do użycia w biznesie aplikacji Salesforce opartych na generatywnej sztucznej inteligencji można znaleźć tutaj..
  • Szablon podpowiedzi: podpowiedzi używane do generowania treści AI mają bezpośredni wpływ na jakość i trafność generowanych treści. Salesforce opracowuje zoptymalizowane podpowiedzi AI, które wykorzystują zharmonizowane dane do umieszczania generowanych wyników w unikalnym kontekście każdej firmy. Te uwzględniające kontekst podpowiedzi pomogą zespołom sprzedaży, obsługi, marketingu i IT uzyskać natychmiastowe korzyści z zaufanej generatywnej sztucznej inteligencji przy jednoczesnym skróceniu czasu i obniżeniu kosztów.
Ceny i dostępność

Dla przedsiębiorstw, które chcą szybko zwiększyć przychody i produktywność, pakiet AI Cloud Starter jest dostępny za 360 000 USD rocznie. Obejmuje on niezbędne elementy składowe, takie jak Data Cloud, automatyzację MuleSoft, Einstein, Tableau Analytics, Slack, CRM oraz bezpłatną ocenę gotowości na wdrożenie sztucznej inteligencji przeprowadzaną przez dział Salesforce Professional Services.< BR>

Źródło: Salesforce

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top