Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach

7milowy -systemy ERP, HR, kadry i płace, zarzadzanie zasobami ludzkimiRęczne wprowadzanie danych, wyliczanie wypłat, premii i urlopów odchodzi do lamusa. Miejsce programu Excel coraz częściej zajmują profesjonalne narzędzia do zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie. Kto pierwszy dostrzeże znaczenie sprawnej obsługi pracownika wygra walkę o lojalną i zaangażowaną kadrę.

{MosModule module=ArtykulyHR_Reklama}
Już od kilku lat dużym powodzeniem na polskim rynku cieszą się rozbudowane moduły do zarządzania kadrami stanowiące część pakietów ERP. Sam rynek rozwiązań HR w Polsce osiągnął w 2007 r. wartość 39 mln USD, a w obecnym roku jego wartość wyniesie 45 mln USD. Prognozy rynkowe są niemniej obiecujące. Według analityków raportu ?Rynek systemów HRM w Polsce w 2005 roku? rynek będzie znacząco wzrastał, osiągając w 2010 r. ponad 58 mln USD. Oznacza to średnie wzrosty roczne w wysokości powyżej 15%.

Informatyzacja działów HR została przede wszystkim zdominowana przez duże przedsiębiorstwa zatrudniające setki pracowników, np. sieci handlowe. Praktycznie każda firma z tego sektora posiłkuje się narzędziem do zarządzania kadrami. W ich przypadku wdrożenie systemów IT to konieczność ? o bsługa kadrowa rozsianych w całym kraju spółek musi być skoordynowana i nadzorowana. Wdrożenie systemu jest również podyktowane obowiązkami, które narzuca ustawodawca w Kodeksie Pracy. Ewentualne zaniedbania są bowiem karane wysokimi karami pieniężnymi, a czasami można spotkać się z odpowiedzialnością karną.

Od kilku lat potrzebę sprawnej obsługi procesów HR dostrzegł sektor MŚP. Zainteresowanie dotyczy głównie obszarów twardego HR-u czyli zagadnień listy płac i administracji kadrami. Automatyzacja szeregu procesów, takich jak naliczanie zarobków, urlopów czy premii jest dla nich gwarancją na uniknięcie błędów. Wspierając się modułem kadrowo-płacowym w zintegrowanych systemach informatycznych firmy ograniczają również czas jaki działy HR poświęcają na powtarzalne obliczenia, a tym samym mogą przekierować uwagę kadrowców na inne obszary np. obsługę miękkiego HR.

Najczęściej wykorzystywane funkcjonalności systemów
wspomagających
zarządzanie zasobami ludzkimi: 

  • naliczanie wynagrodzeń
  • zarządzanie czasem pracy i urlopami
  • rozliczenia ZUS, US
  • rozliczanie kosztów pracy z uwzględnieniem
    miejsca ich powstawania
  • kontrola aktualności badań i szkoleń

W firmach, gdzie pracownik wysoko wyspecjalizowany jest dobrem deficytowym, dbanie o rozwój jego kariery zawodowej ma strategiczne znaczenie. Znaczenie miękkiego HR-u zostało dostrzeżone głównie przez duże przedsiębiorstwa, które system IT wspiera np. w obszarze e-rekrutacji, e-learningu, planowania ścieżek kariery czy okresowych ocen pracowniczych. Jednocześnie praktyka wdrożeniowa pokazuje, że wśród przedsiębiorstw średniej wielkości wdrożenie funkcjonalności miękkiego HR nie jest jeszcze priorytetem.

Porównując rozwiązania różnych producentów można stwierdzić, że aplikacje do zarządzania kadrami są sobie nierówne. Choć nazwa bywa wspólna, jakościowo mamy do czynienia z systemami o zupełnie różnych możliwościach. Decyzja o wyborze programu HR zależy więc od tego, jakie firma ma potrzeby, jakie cele chce osiągnąć i jaki budżet może przeznaczyć na taki projekt. Jednak koszt poniesiony na informatyzację obszaru HR jest dobrze zainwestowanym kapitałem. Zadowolony pracownik to bowiem gwarancja lojalności i najlepszej reklamy wśród potencjalnej kadry.

Źródło: www.7milowy.pl
Autor: Arkadiusz Szych, Lider Zespołu HR w firmie 7milowy, która specjalizuje się we wdrożeniach systemów ERP i CRM w firmach średniej wielkości.

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • l systems wysuwany2019
  • ENOVA365 KWADRAT