Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
Paula Fish jest obecna na polskim rynku od roku 1998. Początkowo - pod nazwą Paula Trans - koncentrowała swoją działalność na międzynarodowym transporcie chłodniczym. Obecnie spółka dysponuje własnymi zakładami przetwórczymi, wyposażonymi w nowoczesne chłodnie i komory zamrażania. Dzięki temu kontroluje pełny proces produkcyjny: od dostawy surowca, poprzez jego przetwarzanie, aż po magazynowanie, sprzedaż mrożonek i transport na rynek krajowy i rynki europejskie. Dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa wspiera system IFS Applications, zapewniając optymalizację procesów operacyjnych i zwiększenie efektywności działań.

NIEZBĘDNA INTEGRACJA SYSTEMÓW IT

Rozwój działalności Paula Fish utrudniał brak integracji narzędzi informatycznych. Informacje biznesowe były niejednolite i trudne do uzyskania, a przepływ danych w ramach organizacji ograniczony. Przedsiębiorstwo potrzebowało zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP, obejmującego całość procesów biznesowych. Po przeprowadzeniu analizy dostępnych na rynku rozwiązań zarząd Paula Fish podjął decyzję o wdrożeniu systemu IFS Applications 9, który najlepiej spełniał jej wymagania związane z rozwojem działalności. Na początku 2017 r. podpisano umowę na wdrożenie rozwiązania z firmą InfoConsulting, platynowym partnerem IFS w Polsce.
W sytuacji, gdy przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija, kluczowy staje się dostęp do informacji w celu wsparcia procesów zarządzania. Dlatego podjęliśmy decyzję o wdrożeniu systemu ERP. Rozwój tej niegdyś małej rodzinnej firmy zmierza obecnie w kierunku korporacji, a jakość danych i szybkość ich pozyskania stają się kluczowym elementem zarządzania” — informuje Marek Putzlacher, dyrektor zarządzający, Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. J. „System IFS Applications został wybrany ze względu na elastyczną architekturę oraz pozytywne opinie użytkowników w branżach zbliżonych do tej, w której funkcjonuje nasze przedsiębiorstwo. Wybraliśmy także doświadczonego partnera — firmę InfoConsulting, która gwarantowała sprawne i profesjonalne przeprowadzenie projektu wdrożeniowego.
WDROŻENIE W SZEROKIM ZAKRESIE I ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Przed wdrożeniem systemu IFS Applications w Paula Fish używano wielu niezależnych rozwiązań, m.in. w zakresie obsługi magazynów chłodniczych, finansów i obsługi kadr. Wiele aspektów działalności firmy było realizowanych przy użyciu arkuszy kalkulacyjnych i innych specjalizowanych narzędzi. Głównym celem projektu wdrożenia było odwzorowanie pełnej działalności spółki w jednolitym systemie zintegrowanym.

Wdrożenie objęło wszystkie procesy realizowane w obszarze przetwórstwa i przechowywania ryb oraz integrację z systemem obsługi logistyczno-transportowej. Skoncentrowano się na kluczowych procesach dystrybucyjno-produkcyjnych i ich odwzorowaniu finansowym. System IFS Applications obejmuje główne obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, takie jak: finanse i kontroling, logistyka wejściowa wraz z zaawansowanym modułem IFS VAP Palety, produkcja, logistyka wyjściowa, utrzymanie ruchu i obsługa kadr.

W ramach projektu zdefiniowano nową strukturę organizacyjną firmy, dostosowując ją do realizacji nowych zadań. Ponadto określono kompetencje poszczególnych komórek i stanowisk pracy. Celem tych działań była poprawa efektywności zarządzania przedsiębiorstwem.

Wdrożenie i uruchomienie systemu odbyło się sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pierwsze prace podjęto w kwietniu 2017 roku, a start produkcyjny rozwiązania nastąpił w styczniu 2018.
Start produkcyjny był nie lada wyzwaniem zarówno dla zespołu Paula Fish, jak i dla konsultantów InfoConsulting, gdyż ze względu na specyfikę firmy ani na chwilę nie można było wstrzymać bieżących działań. Wdrożenie odbyło się w szybkim tempie i tylko dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu wszystkich stron udało się zrealizować w terminie założone cele — komentuje Ryszard Schwartz, kierownik projektu, InfoConsulting.
System IFS Applications obejmuje kluczowe obszary działalności Paula Fish: finanse, dystrybucję, produkcję, remonty oraz kadry i płace. Na początku zakładano, że w systemie będzie pracować ok. 50 użytkowników. W trakcie prac okazało się jednak, że ze względu na szeroki zakres wdrożenia potrzebna jest większa liczba osób pracujących przy użyciu systemu. Obecnie z IFS Applications korzysta prawie 80 użytkowników.

INTEGRACJA PROCESÓW, AUTOMATYZACJA DZIAŁAŃ

Główne korzyści z wdrożenia w Paula Fish kompleksowego, zintegrowanego systemu informatycznego polegają na automatyzacji procesów przetwarzania danych oraz usprawnieniu i przyspieszeniu obiegu informacji w przedsiębiorstwie. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom informacje biznesowe są spójne i łatwe do uzyskania.

System IFS Applications usprawnił działania firmowe w obszarze kontrolingu i finansów dzięki zapewnieniu dostępu do aktualnych danych biznesowych. Utworzenie w systemie centrów przychodowych i kosztowych zwiększyło sprawność i jakość raportowania zarządczego, dotyczącego informacji o stanie biznesu. Dzięki wprowadzeniu zasady dostępu, opartego na klasyfikacji użytkowników, zwiększył się poziom bezpieczeństwa kluczowych danych finansowych spółki. Rozliczanie kosztów i ustalanie wyniku finansowego odbywa się obecnie automatycznie. Zautomatyzowano również współpracę systemu IFS Applications z systemami bankowymi.

Wdrożenie pozwoliło na optymalizację procesów zakupów, produkcji i sprzedaży. Dzięki funkcji identyfikowalności sprawnie przebiegają procesy zarządzania materiałami i surowcem. Zwiększyła się efektywność operacyjna firmy w zakresie przepływu danych i informacji pomiędzy jednostkami produkcyjnymi i administracyjnymi.
Odzwierciedlenie w systemie IFS Applications procesów zachodzących w spółce, systemowe rozdzielenie biznesu na centra kosztowe i przychodowe oraz kompleksowe zarządzanie logistyką magazynową umożliwiają dostęp do informacji, które w kluczowy sposób wspierają decyzyjność w naszej spółce. Dzięki temu zwiększamy efektywność operacyjną przedsiębiorstwa — podsumowuje Marek Putzlacher, dyrektor zarządzający, Paula Fish Sławomir Gojdź Sp. J.
KORZYŚCI Z WDROŻENIA
 • Automatyzacja procesów przetwarzania danych
 • Usprawnienie obiegu informacji w przedsiębiorstwie
 • Dostęp do danych biznesowych w czasie rzeczywistym
 • Usprawnienie raportowania zarządczego 
 • Automatyzacja rozliczania kosztów 
 • Usprawnienie zarządzania materiałami i surowcem
 • Zwiększenie sprawności operacyjnej firmy
WDROŻONE MODUŁY
 • IFS Finanse
 • IFS Dystrybucja 
 • IFS Remonty 
 • IFS Produkcja
 • IFS Zasoby Ludzkie 
 • IFS Płace
Liczba użytkowników: ok. 80

Źródło: www.ifsworld.com

PODOBNE


 

 • ENOVA365 KWADRAT

 • eqsystembaner

 • snt button 250