Jak wdrażać Gen AI, aby przynosiło wymierne efekty biznesowe?
Aktualne trendy wyraźnie wskazują na rosnące zainteresowanie technologią Generatywnej Sztucznej Inteligencji (Gen AI) wśród wielu firm. Według badań przeprowadzonych przez Capgemini Reaserch Institute w kwietniu 2023, aż 96% osób zasiadających w zarządach, wymienia ją jako obecnie najważniejszy temat do dyskusji1 Kluczem do skutecznej nawigacji w tym dynamicznie zmieniającym się świecie jest zrozumienie potencjalnego wpływu tej technologii na różne sektory biznesu. Generatywna Sztuczna Inteligencja ma potencjał do zrewolucjonizowania sposobu funkcjonowania wielu branż. Niemniej jednak, z jej wdrożeniem wiążą się także pewne wyzwania. Jak rozpocząć ten proces, aby AI przyniosło organizacji realne korzyści biznesowe1?


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Aby w pełni wykorzystać potencjał, który niesie Gen AI, kluczowe jest zbadanie jej możliwości i znalezienie przypadków biznesowych, w których może wesprzeć daną organizację. Z pomocą przychodzą dedykowane warsztaty z klientami (tzw. discovery sessions) prowadzone w specjalnie zaprojektowanych centrach innowacji. Stanowią one przestrzeń do eksploracji nowych idei w kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Dzięki takim spotkaniom firmy mogą skrupulatnie zgłębiać możliwości Gen AI, poznając jej potencjał, jak i ograniczenia.

Centra innowacji oferują neutralne tło i otwarte środowisko pracy do twórczego brainstormingu, gdzie uczestnicy i uczestniczki mogą swobodnie wymieniać się pomysłami, nie martwiąc się o naruszenie zasad poufności czy prawa do własności intelektualnej. Wspólna praca w takich warunkach może przyczynić się do lepszego zrozumienia i wykorzystania Gen AI. Tego typu sesje są organizowane np. w centrum innowacji we wrocławskim oddziale Capgemini, czyli Applied Innovation Exchange (AIE).

Z naszego doświadczenia wynika, że szczególnie firmy stojące przed wyzwaniami związanymi z adaptacją nowych technologii, rozwijające innowacyjne produkty lub poszukujące sposobów optymalizacji procesów biznesowych, odnoszą największe korzyści z takich spotkań. Dzięki nim można lepiej zrozumieć potencjał Gen AI w kontekście specyficznych potrzeb danej firmy oraz opracować spersonalizowane strategie wdrożeniowe – mówi Jagoda Szulia, Senior Innovation Consultant w Capgemini Polska.


Warsztaty mogą być wzbogacane poprzez udział zewnętrznych ekspertów i ekspertek czy osób tworzących inspirujące startupy. Dostęp różnorodnych zespołów specjalistycznych umożliwia organizacjom spojrzenie na Gen AI z wielu różnych stron, co jest kluczowe dla pełnego zrozumienia jej potencjału.

Podczas prowadzonych przez nas spotkań przedstawiciele firm poznają czym tak naprawdę jest generatywna sztuczna inteligencja i dowiadują się, w jaki sposób ta technologia się rozwija. Omawiają również krajobraz rynkowy, a także potencjalne czynniki, które mogą zakłócić proces wdrażania Gen AI. Następnie mają szansę przyjrzeć się różnym sposobom jej wykorzystania w praktyce. Oceniają najbardziej popularne i odkrywają te mniej znane. Kluczowym etapem jest zastanowienie się nad tym, które z nich mogą sprawdzić się w danej organizacji w kontekście celów i strategii rozwoju. Już w tym momencie konieczne jest też zidentyfikowanie ryzyk i ograniczeń. Na koniec uczestnicy i uczestniczki zastanawiają się wspólnie nad możliwymi sposobami wdrożenia wybranych innowacji – opowiada Michał Adamski, Head of Applied Innovation Exchange we wrocławskim oddziale Capgemini Polska.


Wczesne badania i zrozumienie tej technologii pozwalają przedsiębiorstwom nie tylko uniknąć potencjalnych zagrożeń, ale także identyfikować korzyści wynikające z tego innowacyjnego rozwiązania. Kolejnym benefitem warsztatowego podejścia do wdrażania rozwiązań opartych na Gen AI jest możliwość przekonania do tego rozwiązania tych osób, które jeszcze wątpią w jego przydatność.

Wiele firm, szczególnie tych, które stosunkowo niedawno przebyły drogę cyfrowej transformacji, zadaje sobie pytanie: „Dlaczego warto inwestować nadal w sztuczną inteligencję?”. Odpowiedź wydaje się prosta: tam, gdzie cyfrowa transformacja otworzyła drzwi do nowych możliwości, sztuczna inteligencja, także generatywna, pozwoli nam je w pełni wykorzystać – przekonuje Jagoda Szulia.


Włączanie mechanizmów opartych na Gen AI może stać się motorem rozwoju biznesowego. Osoby zasiadające w zarządach firm przewidują, że w ciągu najbliższych 3 lat, dzięki nim uda się o 9% poprawić zaangażowanie i satysfakcję klientów oraz podnieść efektywność operacyjną ich organizacji. Zakładają również 8% wzrost sprzedaży i 7% spadek kosztów2. Jednak, aby zrealizować te założenia, konieczne jest wprowadzenie nowych technologii w sposób indywidualnie dopasowany do firmy. Najlepszym wstępem do takiego wdrożenia jest właśnie rozpoczęcie go od wspólnej pracy warsztatowej.

Źródło: Capgemini

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top