Firma Epicor poinformowała o udostępnieniu nowoczesnego systemu realizacji produkcji Epicor Mattec (MES). System oferuje wysoce wydajny wbudowany interfejs human machine (HMI), który wspiera wydajność oraz responsywność działu produkcji.

 


Interfejs HMI daje producentom możliwość łączenia, zarządzania oraz monitorowania procesów i systemów za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego obsługującego przeglądarkę internetową. Rezultatem jest lepszy wgląd w pracę działu produkcji poprzez dostęp w czasie rzeczywistym do wskaźników, informacji dotyczących stanu urządzeń, instrukcji, alertów oraz powiadomień. Pozwala to operatorom hali produkcyjnej, zarządowi oraz inżynierom na śledzenie wszystkich procesów produkcyjnych.

Nowy interfejs jest unikatowym rozwiązaniem, które nie wymaga załadowania oprogramowania. Umożliwia pracownikom zarządzanie halą produkcyjną bez wysiłku, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności i responsywności. Łatwość dostępu do kluczowych informacji zmniejsza lub eliminuje ryzyko braku zgodności, a jednocześnie zwiększa niezawodność, wydajność procesów oraz dostępność i przepustowość produkcji.

Przy obecnym rozwoju mobilności i trendu korzystania ze swoich własnych urządzeń przenośnych (bring your own device – BYOD), pracownicy produkcji oczekują dostępu do pożądanych informacji w dowolnym czasie i miejscu. Najnowszy system realizacji produkcji Epicor Mattec MES z wbudowanym interfejsem HMI umożliwia ograniczenie czasu szkolenia i wdrożenia, pozwala pracownikom na rozszerzone wykonywanie zdalnych działań oraz dostosowuje wykorzystanie wielu urządzeń mobilnych w hali produkcyjnej, przy jednoczesnym wspieraniu potrzeb i oczekiwań pracowników.

Rozwiązanie oferuje możliwość konfiguracji, dostosowując się do specyficznych potrzeb użytkowników poprzez konfigurowalne wskaźniki i wykresy oraz podłączenie do zewnętrznych serwisów i stron internetowych. Producenci mają również możliwość wykorzystywania wbudowanych filmików kontekstowych, plików PDF i spersonalizowanych paneli informacyjnych, tworząc tym samym elektroniczne środowisko hali produkcyjnej. Oprócz standardowego cyklu produkcji wykorzystującego najlepsze praktyki przy działaniach produkcyjnych, możliwe jest dołączenie dodatkowych cykli produkcji, które pomogą ulepszyć responsywność operatorów i konserwatorów, minimalizując przestoje związane z konserwacją i zmianą ustawień oraz zwiększając przepływ produkcji.
Branżowe rozwiązania biznesowe wykorzystują takie technologie jak BYOD, Internet Rzeczy, narzędzia łatwego dostosowywania czy całościowa analityka” – powiedział Tom Muth, senior manager, product marketing, Epicor MES. „Producenci oczekują elastyczności i interfejsu użytkownika w hali produkcyjnej, ale popartych niezawodnością, bezpieczeństwem i działaniem w czasie rzeczywistym, cechom wymaganym w środowisku przemysłowym. Nowy system Epicor Mattec MES z wbudowanym interfejsem HMI dla hal produkcyjnych poprawia wydajność pracy operatorów oraz mobilność i efektywność w hali, oferując także większą elastyczność wdrożenia systemu – takie rozwiązanie umożliwia wdrożenie oprogramowania, które spełnia potrzeby producentów i ich klientów.
System Mattec MES wspiera zwiększoną produktywność i responsywność

System Epicor Mattec MES jest konfigurowalnym oprogramowaniem, skierowanym do przedsiębiorstw produkcyjnych z branż takich jak przemysł gumowy i tworzyw sztucznych, przemysł metalowy i motoryzacyjny. Rozwiązanie oferuje kompleksowy zestaw funkcji realizacji produkcji, obejmujących: planowanie produkcji, eksploatację i konserwację maszyn czy zarządzanie jakością. Dodatkowo oferuje ono możliwość analityki w czasie rzeczywistym, która umożliwia monitorowanie maszyn i analizę danych związanych z urządzeniami, takich jak: całkowita efektywność urządzeń (OEE), kalkulacja przychodów i rozchodów, uzyskana wydajność, ilość odpadów oraz zużycie energii. System pobiera informacje bezpośrednio od maszyn oraz operatorów, dostarczając wskaźniki i analizy działań w czasie rzeczywistym w nieskomplikowanej formie. Produkcja dyskretna wykorzystuje system Mattec MES w celu poprawy terminowości, jakości, zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia przepustowości, dzięki czemu dostarczany jest odpowiedni produkt, we właściwym czasie i w optymalnej cenie.

System Mattec MES oferuje integrację z systemem Epicor ERP, co upraszcza wdrożenie i zapewnia szybsze osiągnięcie korzyści – informacje z hali produkcyjnej oraz informacje z back office’u dostarczane są użytkownikom w czasie rzeczywistym. Pozwala im to na lepsze wykorzystanie danych, co jest kluczowe do poprawy efektywności operacyjnej i maksymalizacji zysków z produkcji.

Źródło: EPICOR

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top