Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania Maraton, czy sprint? Zwinne wdrożenia oprogramowania
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi Innowacyjność technologiczna MSP - sposób na optymalizację i budowanie przewagi
7 mitów na temat WMS-ów 7 mitów na temat WMS-ów
loading...
Optymalizacja zarządzania zasobami i procesami firmy to podstawa podnoszenia ratingu konkurencyjności przedsiębiorstwa i jakości oferowanych przez niego usług. To zadanie szczególnie istotne z punktu widzenia MSP. Jak firmy z tego sektora mogą optymalizować procesy, aby koncentrować swoje zasoby na rozwoju? Coraz bardziej nieodzowne w tym procesie jest korzystanie z rozwiązań technologicznych. Bez nich trudno będzie firmom dotrzymać kroku konkurencji i umacniać swoją pozycję na rynku. Kluczem więc wydaje się połączenie optymalizacji biznesu z innowacyjnością technologiczną, która zapewni firmom oszczędność na poziomie czasu i kosztów.


REKLAMA:
snt ile kosztuje wdrozenie erp
 
 
Wpływ sytuacji rynkowej na zachowania się małych firm

Ostatnie lata były trudnym okresem w gospodarce, trwający od kilku lat kryzys najbardziej był jednak odczuwalny w ubiegłym roku. Wiele małych podmiotów w wyniku napotkanych trudności w utrzymaniu się na rynku, zakończyło swoją działalność. Te natomiast, które zdołały się obronić, straciły istotnie na rentowności, będąc zmuszone do zastosowania strategii przetrwania - obniżenia ceny produktów i usług. Wzrost kosztów prowadzenia ich działalności skutkował pogorszeniem sytuacji finansowej i spadkiem zatrudnienia. Trudna sytuacja przeważającej części małych firm doprowadziła do wzrostu natężenia konkurencyjności, jak wynika z raportu Nastroje gospodarcze wśród MSP 2013 - 2014.

Coraz istotniej na zmiany w biznesie wpływa rozwój i upowszechnianie się nowych technologii, w tym informacyjno – komunikacyjnych. Dzięki nim na znaczeniu zyskują nowe umiejętności, o których wcześniej nikt by nawet nie pomyślał. Łatwiejszy staje się przepływ informacji, powstają nowe modele biznesowe, a w wyniku tego potencjału, firmy stają się bardziej konkurencyjne.

Szybsza, tańsza komunikacja – nowe możliwości dla produkcji i sprzedaży

Jak komentuje Mateusz Skonieczny, CFO do wynajęcia, ekspert w dziedzinie controllingu strategicznego, planowania finansowego i business intelligence:
Technologie ICT zmieniły sposób komunikowania się. Informacja przy ich użyciu może być rozpowszechniana bez udziału tradycyjnych mediów, co oznacza szybszy i operacyjnie tańszy jej obieg. Dokonujące się zmiany stawiają firmy przed koniecznością wypracowywania wysokich zdolności do adaptacji. Aby tak się stało, niezbędne jest zrozumienie znaczenia zachodzących procesów. Postępujące zmiany związane są z jednej strony z rozwojem infrastruktury, z drugiej zaś samych technologii oraz ich dostępności – przykładem są tu modele oparte na rozwiązaniach w chmurze. Ważne jest także uświadomienie sobie, w jaki sposób nowe narzędzia przyczyniają się do zmiany strategicznych procesów wewnętrznych i zewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak produkcja czy sprzedaż. W rezultacie tych technologicznych transformacji pojawiają się nowe modele organizacyjne, które stwarzają szansę rozwoju również małym firmom. Dzięki wykorzystaniu narzędzi ICT, MSP może skutecznie konkurować na rynku.
Inwestycja w technologie - otwartość i bariery MSP

Firmy mimo swojego konserwatywnego nastawienia i wciąż jeszcze ostrożnego podejścia do wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań, dostrzegają ich potencjał. Obiecujące są w tym zakresie statystyki wynikające z raportu TNS Global przygotowanego dla HP - Małe. Średnie. Innowacyjne (2014 r.).

Jak wskazuje badanie, 65% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce deklaruje, że technologia wspomaga ich innowacyjność. 57% menedżerów ocenia swoje firmy jako innowacyjne i docenia rolę technologii w budowaniu efektywności biznesowej. Dobrą prognozą dla zwiększenia zainteresowania firm implementacją rozwiązań tej klasy, jest wynik 40% respondentów potwierdzających inwestycje w sprawdzanie nowych technologii. Dla 28% firm wdrożenie modeli biznesowych opartych na takich rozwiązaniach jest czynnikiem skutecznie podnoszącym ich innowacyjność. Mimo świadomości potencjału, który stoi za zaawansowanymi technologiami, wciąż odczuwalna jest konserwatywność w ich wykorzystaniu. Wśród największych barier wskazuje się: brak środków finansowych na rozwój/innowacje (24%), niezakładanie w strategii rozwoju firmy inwestycji w innowacje (21%), przywiązanie do klasycznych, sprawdzonych rozwiązań (19%) czy brak nowoczesnego sprzętu umożliwiającego implementację rozwiązań wyższej klasy (13%).

Znaczenie innowacyjności w strategii firm

Ciekawych wniosków dostarcza także raport KPMG Dojrzałość innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce (2014), który ukazuje innowacyjność jako jeden z elementów strategii firmy. Prawie 50% podmiotów z sektora MSP wskazało, iż bycie innowacyjnymi stanowi dla nich cel strategiczny.

Większość przedsiębiorstw, które podjęły działalność opartą na innowacji osiągnęły zadowalający zwrot z inwestycji. Dzięki wdrożeniu takich rozwiązań, firmy poprawiają jakość swoich produktów i usług, postrzeganie marki i efektywność operacyjną. Optymalizacja kosztów obsługi tych obszarów przy zastosowaniu technologii ICT, pozwala przedsiębiorstwom umocnić swoją pozycję konkurencyjną.

ERP dla MSP – optymalizacja, która potrzebuje specjalistów
Wybór odpowiednich rozwiązań mających na celu usprawnienie pracy przedsiębiorstwa wymaga wyspecjalizowanej wiedzy eksperckiej, do której małe i średnie przedsiębiorstwa często mają ograniczony dostęp. Wyzwaniem staje się więc dostosowanie swojej oferty do wymagań rynku i efektywne wykorzystanie potencjału. Doradztwo w zakresie informatyzacji i optymalizacji procesów jest tu nieodzowne. Dla firm MSP szczególne znaczenie mają systemy klasy ERP - narzędzia wspierające analizę i optymalizację procesów biznesowych na poziomie logistyki, magazynu i produkcji. Obejmuje to także wchodzące na rynek systemy Enterprise Resource Planning dostępne w chmurze, o których jeszcze wiele firm nie wie. Te natomiast, które tę świadomość już mają, często nie potrafią odnieść jej do swojej działalności i dostrzec korzyści w ramach własnego biznesu. Dlatego tak ważne jest, aby proces ten mógł być prowadzony przez kompetentnego specjalistę – próby samodzielnych działań w tym zakresie kosztują firmy czas, pieniądze, a w najgorszym scenariuszu także klientów. Na takie starty MSP nie może sobie pozwolić – podkreśla Mateusz Skonieczny.
Szansa dla małych i średnich

Zmienność warunków prowadzenia działalności gospodarczej, rozwój nowych technologii, coraz bardziej agresywna konkurencja i postępująca globalizacja stawiają przedsiębiorców przed nowymi, trudnymi zadaniami. Firmy muszą podejmować dynamiczne decyzje i równie szybko wdrażać je w życie, a nie ułatwia tego złożoność otoczenia i jego niestabilność. Choć zasoby finansowe i dostęp do kapitału obcego małych i średnich przedsiębiorstw są ograniczone, szansą pozostaje otwartość na wykorzystywanie okazji rynkowych i odpowiednia elastyczność firm w reagowaniu na zmiany i pojawiąjące się trendy. Źródłem przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw tego formatu jest odpowiednie wykorzystanie innowacyjnych technologii, które pozwolą usprawnić działanie firmy w kluczowych jej obszarach. Są to narzędzia, które umożliwiają przedsiębiorstwom zmiany o charakterze jakościowym i ilościowym – zarówno w obrębie relacji z klientami, jak i integracji i optymalizacji procesów biznesowych.
Technologie ICT korzystające z możliwości chmury mogą zapewnić firmom kompleksowe zarządzanie płacami, magazynem, dostawami, rozliczeniami księgowymi czy relacjami z klientami. Dla firm z sektora MSP to możliwość uzyskania pełnowymiarowego wsparcia na kilku poziomach i możliwość budowania przewagi rynkowej – podsumowuje Skonieczny.

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • l systems 2019 duzy gif 4
  • ENOVA365 KWADRAT
  • eqsystembaner

  • Greenfit obniz koszt wdrozenia