Previous Next Play Pause
Systemy MES, a Przemysł 4.0 Systemy MES, a Przemysł 4.0
Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata Kierunek dla systemów ERP na najbliższe lata
Druga młodość ERP Druga młodość ERP
Big zmiana z Big Data Big zmiana z Big Data
Innowacje i potrzeba „szybkich błędów” Innowacje i potrzeba „szybkich błędów”
8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia 8 zastosowań Big Data, o których nie miałeś pojęcia
Klient z danych poskładany Klient z danych poskładany
Z systemu pudełkowego do ERP Z systemu pudełkowego do ERP
5 kluczowych systemów Big Data na świecie 5 kluczowych systemów Big Data na świecie
Wysoko w chmurach Wysoko w chmurach
Dla każdej firmy kluczowym elementem decydującym o sukcesie rynkowym jest opisanie rzeczywistości, w jakiej ona funkcjonuje, w jak najdoskonalszy sposób. Procesy biznesowe, sekwencja działań w ramach obsługi klienta, etapy produkcji czy wreszcie cechy produktu i usługi powinny być dokładnie sparametryzowane. Dlaczego jest to istotne?

REKLAMA:
KLIKNIJ I POBIERZ RAPORT ERP
 
 
Powodów można wymienić wiele, a na końcu znajdzie się ten najważniejszy – pieniądze! Właściwe opisanie przedmiotu oferty to zadowolenie klienta z tego, że otrzymał dokładnie to co zamówił, z uwzględnieniem wszystkich szczegółów, na które miał wpływ. Taki stan rzeczy przekłada się na wzrost zamówień, zmniejszenie liczby reklamacji i budowanie wśród klientów wizerunku solidnej marki. Prawidłowa parametryzacja to również usprawnienie procesów wewnętrznych firmy, które nie wymagają od pracowników sporządzania dodatkowych opisów i notatek, a tym samym pozwalają na automatyzację produkcji. Świadomość istotności tego obszaru i zrozumienie jego znaczenia dla rozwoju firmy to jednak dopiero początek. Problemem okazuje się znalezienie odpowiednich rozwiązań informatycznych, które mogłyby opisać niejednokrotnie wyjątkowo skomplikowaną rzeczywistość. Czy dostępne na rynku oprogramowanie oferuje podobne możliwości?

Do takich właśnie celów stworzony został system parametryzacji produktów i usług w oprogramowaniu Foonsy®ERP, którego motorem napędowym jest kreator algorytmów fAlgo, opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie rynkowe twórców aplikacji. Na wstępie należy zaznaczyć, że głównym celem przyświecającym autorom tego rozwiązania w trakcie prac nad fAlgo, było dostarczenie elastycznego instrumentu do opisu procesów biznesowych, w jak najbardziej przystępnej formie dla jego użytkowników – technologów. Słowo „technolog”, jest tu kluczowe, gdyż w wielu aplikacjach do pracy przy systemach ERP, ze względu na użycie języków specjalistycznych, muszą być zaangażowani programiści. fAlgo zawiera w sobie składnię znaną z popularnych arkuszy kalkulacyjnych. Każda funkcja posiada jasny opis zasad działania, a jej użycie jest możliwe w połączeniu z innymi funkcjami na zasadzie zagłębiania się do dowolnego poziomu. Użytkownik chcący korzystać z danej funkcji przenosi ją na obszar roboczy z zasobnika za pośrednictwem wygodnej i szybkiej w użyciu opcji „przeciągnij i upuść” lub wpisuje ją ręcznie z wykorzystaniem dynamicznych podpowiedzi.

W kreatorze algorytmów poza funkcjami logicznymi można wykorzystywać:
 
  • parametry produktów w celu powołania się na ich wartości,
  • zmienne systemowe udostępnione przez producenta oprogramowania, 
  • tablice techniczne jedno-, dwu- lub trójwymiarowe,
  • operatory matematyczne,
  • funkcje specjalne – tworzone dla poszczególnych branż (nr seryjny, waga produktu, itd.).

Ten zestaw elementów powoduje, że opisanie tak skomplikowanych technicznie produktów jak samochód, brama, hala produkcyjno-magazynowa czy usługa lakierowania staje się możliwe i nie wymaga prac na poziomie kodu programistycznego ani działań w bazie danych. Jest to niesłychanie ważne dla stabilności oprogramowania, gdyż ewentualny błąd w tych obszarach nie powoduje zatrzymania systemu, a jedynie komunikat w zamówieniu klienta lub zleceniu produkcyjnym. Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż kreator posiada wbudowaną funkcję testującą poprawność zapisu składni, co dodatkowo wyklucza możliwość popełnienia błędu. Elementem wpływającym na jakość i czytelność składni jest wyróżnienie kolorystyczne jej poszczególnych sekwencji.

To jednak nie wszystko. Oprogramowanie Foonsy®ERP, jako jedno z nielicznych na rynku, może poszczycić się architekturą obsługującą wielojęzyczność w każdym obszarze i elemencie aplikacji. Dotyczy to zarówno samego programu i jego interfejsu, jak również każdej informacji wprowadzanej przez użytkownika do systemu. W związku z tym każdy tekst wykorzystywany w oprogramowaniu może być wprowadzony w dowolnej liczbie języków, a użytkownicy systemu mogą równocześnie pracować przy tworzeniu np. dokumentów sprzedaży w dowolnym, wygodnym dla siebie języku. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż wielojęzyczność została również wkomponowana w architekturę samego fAlgo! Każdy element algorytmu jest tłumaczony w czasie rzeczywistym, co powoduje, że opis parametryzacji produktu jest czytelny dla każdego członka internacjonalnego zespołu technologów. To rozwiązanie znosi tym samym bariery językowe w firmach korzystających ze wsparcia osób różnych narodowości, a także w przedsiębiorstwach posiadających oddziały zlokalizowane w różnych krajach.

W efekcie końcowym kreator fAlgo i jego unikatowy zapis algorytmów przyczyniają się do podniesienia efektywności ich przetwarzania, znacząco ograniczając czas i koszty parametryzacji produktów lub usług, przynosząc firmie wymierne korzyści finansowe. Należy podkreślić, że synergia będąca filozofią firmy Foonsy S.A. to nie tylko hasło, ale faktyczne działania i osiągane w ich wyniku mierzalne rezultaty. Potwierdzeniem tego może być zastosowanie fAlgo w innych obszarach oprogramowania, gdzie również konieczne było elastyczne dostosowanie się do rzeczywistości. Kreator został wykorzystany m.in. w matrycach technologicznych, cennikach tablicowych, matrycach wynagrodzeń czy matrycach księgowań.

Podsumowując, fAlgo to niezwykle użyteczne i potężne narzędzie biznesowe. Dokładna parametryzacja produktów i usług stanowi istotną i cenną przewagę konkurencyjną, która może zadecydować o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa. A jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę fakt, iż opisywany kreator algorytmów jest integralną częścią rozbudowanego, wszechstronnego systemu, wszyscy planujący w przyszłości wdrożenie oprogramowania klasy ERP powinni poważnie pochylić się nad rozwiązaniem firmy Foonsy.

Źródło: www.foonsy.com

PODOBNE


 

  • odl reklama baner
  • l systems wysuwany2019
  • ENOVA365 KWADRAT