Quo vadis ERP – 5 najważniejszych trendów w zakresie ERP
proalpha PolskaPrzemysł musiał w ostatnich latach stawić czoła wielu wyzwaniom związanym m.in. z pandemią koronawirusa oraz wojną w Ukrainie, których skutkiem jest trwający kryzys surowcowy i energetyczny. Miało to ogromny wpływ na klasyczne obszary ERP, takich jak zaopatrzenie, gospodarkę materiałową, controlling i logistykę. W jaki sposób najlepiej zminimalizować ryzyko i na co przedsiębiorstwa muszą zwrócić uwagę, aby w przyszłości sprostać takim wyzwaniom? Przedstawiamy 5 trendów w zakresie ERP, które skupiają się w szczególności na średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Ostatnie lata wyraźnie wykazał, w jakich obszarach systemy ERP powinny wspierać przedsiębiorstwa, aby szybciej, bardziej elastycznie i adaptacyjnie reagowały zarówno na sytuację geopolityczną, jak i gospodarczą. Uwzględnione muszą zostać również uwarunkowania prawne, których realizacja wymaga zwykle wprowadzenia nowych funkcji, procesów i innowacji. Tylko ten, kto nadąża za pojawiającymi się trendami, będzie mógł lepiej przygotować swoje przedsiębiorstwo na obecne oraz przyszłe kryzysy oraz stale zaostrzane przepisy i tym samym pozostać konkurencyjnym. - Michael Finkler, Dyrektor zarządzający ds. Business Development.


5 najważniejszych trendów w zakresie ERP, z którymi przedsiębiorstwa powinny się zapoznać

1. Szybka reakcja na czasy kryzysowe i regulacje prawne

Największym wyzwaniem jest reakcja we właściwym czasie na szybko zmieniającą się sytuację, np. problemy dotyczące łańcucha dostaw, czy też wzrastające koszty energii. Ta zdolność będzie w przyszłości decydowała o zachowaniu konkurencyjności. Regulacje prawne na szczeblu narodowym oraz europejskim stają się również dla małych i średnich przedsiębiorstw coraz bardziej restrykcyjne. Przyjrzyjmy się przykładowo przyszłym ustawom o prawie do emisji gazów cieplarnianych [1]. Tylko przedsiębiorstwa, które będą posiadać systemy do zarządzania energią i emisją dwutlenku węgla, będą w stanie przygotowywać sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju, wymagane na poziomie krajowym i europejskim od roku obrotowego 2023. W tym celu systemy ERP, poprzez które następuje wymiana wszystkich danych i realizacja najważniejszych procesów, muszą zostać wyposażone w nową, zintegrowaną funkcjonalność.

2. Zapewnienie stabilnego łańcucha dostaw

Odporność przedsiębiorstwa na zmiany zależy również od stabilności łańcucha dostaw. Szczególnie w czasach, w których ograniczone są środki (finansowe) oraz zasoby, znaczenie systemu ERP, wykorzystanego przez przedsiębiorstwo, znacznie rośnie. Jako cyfrowy szkielet przedsiębiorstwa system ERP odgrywa decydującą rolę poprzez zespajanie ekosystemów partnerskich i zaziębianiu łańcuchów dostaw, gwarantując ciągłość produkcji. Niewykluczone, że klasyczne planowanie produkcji ponownie się odrodzi.

3. Zastrzyk innowacji poprzez sztuczną inteligencję (SI)

Dzięki przemysłowemu Internetowi rzeczy (ang. IIoT) przedsiębiorstwa mają obecnie dostęp do większej liczby źródeł i danych do przeprowadzania obszerniejszych analiz. Również sprzęt komputerowy i algorytmy są ulepszane z roku na rok. W ten sposób procesy biznesowe i produkcyjne będą w przyszłości optymalizowane poprzez SI. Przy pomocy inteligentnych i predykcyjnych rozwiązań do procesów zakupowych, łatwych do zintegrowania narzędzi z chmury bazujących na SI oraz uczenia maszynowego, klasyczny system ERP staje się znacznie inteligentniejszy i otrzymuje niezbędne umiejętności do wdrażania automatyzacji.

4. Wysokie zapotrzebowanie w zakresie mobilnego ERP i dostępu do danych w czasie rzeczywistym

Rozpowszechnione w ostatnich latach nowe modele pracy wymuszają na dostawcach systemów ERP dostosowanie rozwiązań do rosnącej liczby pracowników mobilnych. Zarządzanie zleceniami klientów, wnioskami urlopowymi lub koordynacja projektów może już przebiegać całkowicie zdalnie. Nowa ustawa dotycząca rejestracji czasu pracy [2] w Niemczech, podkreśla dodatkowo konieczność zastosowania mobilnego, wieloplatformowego systemu ERP, dostępnego za pośrednictwem chmury. Dostęp do danych w czasie rzeczywistym należy już do standardowych wymagań realizowanych np. za pomocą pulpitów nawigacyjnych do tworzenia szczegółowych sprawozdań i prognoz.

5. Chmura w firmach średniej wielkości – ewolucja zamiast rewolucji

W dzisiejszych czasach w branży produkcyjnej wciąż niezwykle rzadko stosowane są kompletne rozwiązania chmurze. Jednym z głównych powodów jest fakt, że systemy ERP są kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dlatego ich szybki transfer do chmury nie jest priorytetem. Małe i średnie przedsiębiorstwa nadal zachowują ostrożność przy rozważaniu przenoszenia złożonych procesów produkcyjnych do chmury. Podczas gdy rozwiązania z zakresu eProcurement niezwykle często są już realizowane za pośrednictwem chmury, skomplikowane i w znacznym stopniu zmodyfikowane aplikacje są nadal wykorzystywane on-premises. Z tego względu w ramach implementacji systemów ERP lub innych komponentów w chmurze obserwowana jest raczej ewolucja zamiast rewolucji. Tylko poprzez sukcesywne uzupełnienie kluczowych procesów branżowych w standardzie i zwiększoną konfigurowalność systemów ERP, można wyczerpać pełny potencjał chmury. Warunkiem jest przy tym rosnąca akceptacja ze strony małych i średnich przedsiębiorstw. Dostawcy muszą więc zapewnić dostosowanie prędkości transformacji cyfrowej do różnorodnych wymagań swoich klientów. W praktyce polega to na wsparciu klientów w sukcesywnym rozszerzaniu tradycyjnych systemów podstawowych o nowe, w pełni zintegrowane usługi z chmury.

Źródło: www.proalpha.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top