Optymalizacja kosztów operacyjnych dzięki ERP
proalpha PolskaDla osiągnięcia sukcesu firmy w dzisiejszych czasach istotne jest zarządzanie kosztami operacyjnymi. Jednym ze sposobów optymalizacji tych kosztów jest wykorzystanie systemu ERP, który umożliwia zintegrowanie procesów biznesowych i automatyzację wielu zadań. Wprowadzenie takiego oprogramowania może przyczynić się do usprawnienia działalności firmy poprzez skuteczne zarządzanie różnymi obszarami, takimi jak produkcja, logistyka, finanse, sprzedaż, marketing czy kadry i płace. Integracja tych obszarów umożliwia szybsze i bardziej efektywne podejmowanie decyzji biznesowych.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 


Jak systemy ERP może wspierać procesy produkcyjne?

Współcześni producenci, teraz bardziej niż kiedykolwiek, szukają sposobów na poprawę efektywności operacyjnej i zmniejszanie kosztów przy jednoczesnym dążeniu do zaspokajania potrzeb klientów i realizacji celów biznesowych. System ERP (Enterprise Resource Planning) jest niezbędnym narzędziem dla producentów niestandardowych, ponieważ ERP nie tylko usprawnia działania, ale także zmniejsza koszty.

Produkcja na zamówienie to złożony proces, który obejmuje szereg operacji, od zaopatrzenia i zarządzania zapasami do planowania produkcji i dostaw. ERP jest niezbędny, ponieważ łączy wszystkie procesy biznesowe i dane w jednej platformie oraz oferuje jednolity widok operacji. ERP pozwala producentom zarządzać wszystkimi procesami, od planowania produkcji i zarządzania zapasami po relacje z klientami i zarządzanie finansami w ramach jednego systemu.

Taki poziom nadzoru nie tylko usprawnia procesy produkcyjne, ale ma również znaczący wpływ na koszty. Systemy ERP, które dostarczają dokładnych informacji w czasie rzeczywistym o codziennych operacjach, pomagają firmom produkcyjnym zmniejszyć koszty operacyjne o 23% i koszty administracyjne o 22%.

6 sposobów na obniżenie kosztów operacyjnych dzięki systemowi ERP

1. Usprawnione planowanie produkcji

Systemy ERP zapewniają scentralizowaną platformę dla producentów niestandardowych do planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. To pomaga w optymalizacji harmonogramów produkcji, przydzielaniu zasobów w sposób bardziej efektywny i skracaniu czasu realizacji zamówień. Dzięki lepszemu zrozumieniu procesów produkcyjnych można również poczynić znaczne oszczędności, takie jak ograniczenie odpadów materiałowych.

Dostarczając w czasie rzeczywistym danych na temat wydajności maszyn, poziomu zapasów i harmonogramów produkcji, oprogramowanie ERP może jednocześnie pomagać kierownikowi produkcji w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów, które są lepiej dostosowane do celów firmy i założeń – co finalnie prowadzi do poprawy efektywności i obniżenia kosztów.

2. Lepsze zarządzanie zapasami

Systemy ERP mogą śledzić poziomy zapasów w czasie rzeczywistym. Pomaga to w szybkiej identyfikacji braków magazynowych i jednocześnie zmniejsza ryzyko utrzymywania nadmiernych zapasów. W rezultacie prowadzi to do mniejszego marnotrawstwa i niższych kosztów magazynowania.

Poza tym, dzięki wglądowi w stany magazynowe w czasie rzeczywistym z systemu ERP, można zmniejszyć poziom zapasów, uwalniając kapitał i minimalizując ryzyko, że niektóre części i komponenty ulegną uszkodzeniu czy staną się nieprzydatne do użycia.

Nowoczesne systemy ERP zaprojektowane specjalnie dla firm produkcyjnych mogą również dokładnie przewidzieć zapotrzebowanie na zapasy – nawet już na etapie szacowania. Dokładne prognozowanie pozwala dokładnie oszacować zapotrzebowanie na poszczególne surowce, dając czas na ich zamówienie.

Dodatkowo systemy ERP automatyzują również wiele czasochłonnych procesów dotyczących zapasów, takich jak fizyczne liczenie posiadanych zasobów.

3. Lepsze zarządzanie finansami

Systemy ERP udostępniają producentom dostęp do danych finansowych w czasie rzeczywistym, w tym przepływów pieniężnych, przychodów i wydatków. Pomaga to w identyfikacji niepotrzebnych wydatków i podejmowaniu świadomych decyzji w celu zmniejszenia kosztów. Dzięki dokładnym danym finansowym można również usprawnić procesy budżetowania i prognozowania, zmniejszyć ryzyko błędów oraz zoptymalizować zarządzanie przepływami pieniężnymi.

Dział księgowości może również poczynić znaczne oszczędności, wykorzystując oprogramowanie ERP do automatyzacji operacji finansowych. ERP ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych i wykonywania innych czasochłonnych zadań poprzez integrację rozmaitych systemów i aplikacji, z których korzysta dział finansowy.

4. Uproszczenie zaopatrzenia i zakupów

Dzięki dokładnym danym w czasie rzeczywistym pochodzącym z systemów ERP producenci mogą zoptymalizować procesy zaopatrzenia, skrócić czas realizacji i wynegocjować lepsze oferty z dostawcami. Oprogramowanie ERP automatyzuje i usprawnia procesy zakupowe, gdyż zawsze zarządza poziomem zapasów w tle każdej wykonywanej czynności. Dzięki temu pracownicy wiedzą, jakie zapasy mają do dyspozycji, a co powinno być zamówione, aby zakończyć pracę. Z pomocą systemu ERP można również utworzyć PO jednym kliknięciem – zamiast ręcznie – co wpływa na znaczne oszczędności zarówno czasu, jak i pieniędzy. Poza tym systemy ERP umożliwiają producentom tworzenie i śledzenie zamówień w formie elektronicznej, zmniejszając ryzyko błędów i opóźnień, co może prowadzić do znacznych oszczędności. System wdrożenia ERP.

5. Skrócony czas pracy inżynierów

Nieefektywne zagospodarowanie czasu pracy inżynierów jest jednym z głównych problemów przedsiębiorstw produkcyjnych. Ręczny transfer BOM z systemu CAD do ERP może pochłonąć do 20% czasu pracy inżynierów – czasu, który można poświęcić na inne, bardziej krytyczne i dochodowe zadania.

Wydajny system ERP jest jednak w stanie automatycznie przekształcić modele 3D CAD w BOM, zapewniając dokładną listę wszystkich komponentów potrzebnych do wytworzenia produktu. Nie tylko oszczędza to czas inżynierów, ale także poprawia dokładność i wydajność, przyspieszając pracę i redukując błędy. Biorąc pod uwagę koszty pracy działu inżynieryjnego, każdy środek pozwalający skupić się pracownikom na bardziej zaawansowanych zadaniach – takich jak rzeczywiste projektowanie – przekłada się na znaczne oszczędności.

6. Ulepszone zarządzanie relacjami z klientami


Systemy ERP zapewniają jednolitą platformę dla producentów do zarządzania interakcjami z klientami, od przetwarzania zamówień i dostaw, aż po wsparcie posprzedażowe.

Może to pomóc w zwiększaniu poziomu zadowolenia klientów, zmniejszaniu ryzyka błędów w zamówieniach i zwiększaniu liczby ponownych transakcji. Dzięki lepszemu zrozumieniu potrzeb odbiorców można także lepiej zidentyfikować możliwości zwiększenia sprzedaży i sprzedaży krzyżowej, co finalnie generuje większe przychody i pozytywnie wpływa na rentowność biznesu.

Optymalizacja kosztów operacyjnych z pomocą ERP – wykorzystaj potencjał nowoczesnych systemów

Badanie przeprowadzone przez Panorama Consulting Solutions wykazało, że przeciętny ROI dla wdrożenia ERP wynosi 168%, z okresem zwrotu około 4 lat. Oznacza to, że możliwe jest podwojenie wkładu z początkowej inwestycji. Jeśli więc zastanawiasz się nad opłacalnością wdrożenia systemu ERP, to odpowiedź nasuwa się sama – warto. Systemy ERP radykalnie zmniejszą koszty operacyjne poprzez usprawnienie procesów, poprawę planowania produkcji, optymalizację zarządzania finansowego i zwiększanie zadowolenia klientów. Ponieważ poprawa efektywności operacyjnej i obniżenie kosztów stają się coraz bardziej kluczową kwestią dla przedsiębiorstw produkcyjnych, inwestowanie w tego typu oprogramowanie może zapewnić producentom znaczną przewagę rynkową.

Źródło: www.proalpha.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top