Nie wykorzystujesz jeszcze systemu ERP w swojej firmie? Zobacz, co traci Twój biznes
ANGISObecnie systemy ERP pełnią kluczową rolę zarówno w realizacji różnorodnych celów biznesowych, jak i koordynując główne sektory — od finansów i zarządzania zasobami ludzkimi, po produkcję i zarządzanie łańcuchem dostaw. Mimo dostępności do tych rozwiązań nadal wiele przedsiębiorstw polega na niekompletnych i nieaktualnych metodach zarządzania, nie będąc świadomymi rosnącego ryzyka i potencjalnych strat.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Dlaczego ignorowanie tych rozwiązań może przynieść straty? Jakie konsekwencje ponosi biznes, który unika automatyzacji i zaawansowanych systemów ERP?

Rola systemów ERP w biznesie

Systemy ERP to zintegrowane rozwiązania IT, które agregują i przetwarzają dane z wielu obszarów, automatyzując przy tym różne procesy biznesowe. Centralizacja danych w ramach tego rozwiązania pozwala uzyskać spójny i aktualny obraz danej organizacji, co z kolei ułatwia podejmowanie strategicznych i opłacalnych decyzji.

Dodatkowo ERP znacznie podnosi wydajność operacyjną – np. poprzez ograniczenie i minimalizację błędów, które często pojawiają się w wyniku codziennej, czasochłonnej i powtarzalnej pracy. Systemy te są skalowalne, przez co umożliwiają firmom elastyczne adaptowanie się do zmieniających się potrzeb i dynamiki rynku. Wdrożenie systemu ERP często prowadzi do lepszej kontroli nad kosztami, efektywniejszego wykorzystania zasobów i wzrostu ogólnej produktywności przedsiębiorstwa. Dlatego nie powinno dziwić, że 40% liderów branżowych poszukuje nowoczesnych rozwiązań właśnie w obszarze ERP.

Korzyści z wdrożenia systemów ERP

Systemy ERP dostarczają wiele funkcjonalności, które istotnie wpływają na wydajność operacyjną, planowanie strategiczne oraz całkowitą efektywność przedsiębiorstwa. Do najbardziej cenionych przez przedsiębiorców korzyści należą:
  • Integracja działów. ERP umożliwia połączenie różnorodnych sektorów takich jak finanse, HR, produkcja, sprzedaż i zarządzanie łańcuchem dostaw w jednym, spójnym systemie. Dzięki temu, informacje są łatwo dostępne i jednolite dla całej organizacji, co ułatwia komunikację i współpracę pomiędzy poszczególnymi działami.
  • Automatyzacja procesów. Systemy te automatyzują szereg codziennych zadań biznesowych, redukując potrzebę ręcznego wprowadzania danych i zmniejszając ryzyko popełnienia błędów. Na skutek tego dochodzi co zwiększenia efektywności operacyjnej, ale także do oszczędności czasu i zasobów.
  • Efektywne zarządzanie zasobami. ERP dostarcza kompleksowych narzędzi do efektywnego zarządzania zasobami, włączając w to kontrolę kosztów i planowanie finansów. Systemy te pozwalają na dokładne monitorowanie wydatków i przychodów, wspierając optymalizację budżetu i zwiększając niezbędną rentowności.
  • Wsparcie decyzji biznesowych. Dzięki centralizacji danych i zaawansowanym funkcjom analitycznym, systemy ERP zapewniają wzgląd w działalność firmy, wspomagając procesy decyzyjne na różnych poziomach zarządzania. Szybki dostęp do aktualnych informacji umożliwia równie szybkie reagowanie na zmiany rynkowe.
Warto zauważyć, że 82% organizacji, które wdrożyły systemy ERP, zgłosiło uzyskanie zwrotu z inwestycji w przewidywanym czasie, a dla 95% firm wdrożenie systemu ERP przyczyniło się do usprawnienia procesów biznesowych.

Jakie niedogodności może napotkać przedsiębiorca rezygnujący z systemu ERP?

  • Brak spójności danych. Przestarzałe metody sprawiają, że informacje są rozproszone między wieloma działami i systemami. To z kolei doprowadza do problemów w uzyskaniu spójnego i aktualnego obrazu działalności, co może prowadzić do nieprawidłowych decyzji i strat finansowych. 60% organizacji przyznało, że systemy ERP znacząco usprawniły ich procesy decyzyjne .
  • Zwiększone ryzyko błędów. Manualne wprowadzanie danych oraz brak zautomatyzowanych procesów powoduje większe ryzyko pomyłek, które mogą okazać się kosztowne dla firmy, (zarówno finansowo, jak i w kontekście reputacji).
  • Niska efektywność operacyjna. Brak systemu ERP zazwyczaj oznacza, że działania biznesowe są mniej efektywne, co z kolei może skutkować opóźnieniami, wzrostem kosztów operacyjnych i utratą potencjalnych szans biznesowych. 66% organizacji odnotowało wzrost efektywności po implementacji systemów ERP.
  • Problemy ze skalowaniem działalności. Przedsiębiorstwa bez systemu ERP mogą napotykać przeszkody w dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych. Brak elastyczności i możliwości skalowania działalności może znacząco ograniczać rozwój firmy.
Rezygnacja z systemu ERP może zatem prowadzić do znacznych trudności operacyjnych i finansowych, ograniczając zdolność przedsiębiorstwa do efektywnego zarządzania zasobami, podejmowania właściwych decyzji biznesowych i utrzymania pozycji na rynku.

Źródło: www.anegis.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top