Procesy produkcyjne są jednymi z tych, które zawsze można usprawnić. Trzeba „tylko” wiedzieć, jakie zmiany wprowadzić i gdzie, aby miały one realny wpływ na poprawę efektywności wszystkich zasobów (ludzi, maszyn, narzędzi). Procesy produkcyjne w branży automotive są szczególnie skomplikowane, bo skupiają się w głównej mierze na detalach.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Przy tak precyzyjnej produkcji nie ma miejsca na nadprogramowe przestoje czy pomyłki. Liczy się sprawna komunikacja, szybki dostęp do danych i możliwość przeprowadzania symulacji różnych wariantów planu. Nie jest to możliwe bez wsparcia ze strony odpowiednich narzędzi.

Firma EMIX zdecydowała się na połączenie funkcjonalności trzech systemów – Asprova APS, Opera MES i XPRIMER.TCW, aby zoptymalizować cały proces produkcyjny i zyskać nad nim większą kontrolę. Specjaliści EQ System stworzyli szczegółową koncepcję usprawnień, umożliwiającą urealnienie i zautomatyzowanie całego procesu planowania z uwzględnieniem:
  • rzeczywistych czasów technologicznych,
  • ograniczeń procesowych i skończonych mocy produkcyjnych przedsiębiorstwa,
  • zmiany dostępności zasobów,
  • bieżącej realizacji po produkcji.
 
Na współpracę z EQ System zdecydowaliśmy się w szczególności ze względu na doświadczenie jej specjalistów w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i przygotowaną koncepcję usprawnień, bazującą na szczegółowej analizie naszej sytuacji wyjściowej. Duże znaczenia miała również (według nas bezkonkurencyjna) funkcjonalność systemu Asprova APS, która pozwala m.in. na bardzo szczegółowe odwzorowanie naszych procesów produkcyjnych.

Połączenie systemów Asprova APS, Opera MES i XPRIMER.TCW daje nam poczucie, że zadbamy o nasze procesy w sposób kompleksowy, a tym samym zwiększymy nie tylko stabilność planów, ale będziemy mieli również większą kontrolę nad ich przebiegiem oraz pewność, że odpowiednio wykorzystujemy nasze moce produkcyjne dzięki odpowiednio zdefiniowanej i przekazywanej technologii.- Paweł Torbus, Dyrektor Generalny EMIX
Zakładane korzyści:
 
  • Usprawnienie komunikacji za sprawą szybkiego dostępu do bieżących informacji o stanie produkcji, jej przebiegu oraz niewykorzystanych mocy produkcyjnych.
  • Skrócenie czasu reakcji na zmiany w harmonogramie dzięki bieżącej ewidencji produkcji. 
  • Poprawa stabilności planu poprzez stosowanie symulacji typu what-if oraz analizę występujących zakłóceń oraz ich skutków, a tym samym możliwość lepszego zapobiegania im w przyszłości.
  • Utworzenie bazy wiedzy i scentralizowanie miejsca przechowywania danych m.in. poprzez przeniesienie do systemu wiedzy oraz doświadczenia technologów i planistów. 
  • Usprawnienie i ujednolicenie procesów związanych z tworzeniem technologii. 
  • Zmniejszenie ilości dokumentacji i raportowania papierowego dzięki wyeliminowaniu planowania ręcznego.
Odzwierciedlenie całego procesu produkcji w systemach informatycznych oraz precyzyjnie przygotowana koncepcja uwzględniająca poszczególne etapy projektu i ich szczegółowy harmonogram - pozwoli na osiągnięcie wszystkich z zakładanych korzyści, a tym samym przyczyni się do efektywnej realizacji założeń koncepcji Industry 4.0.

Źródło: www.eqsystem.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top