Brenderup to jeden z wiodących producentów przyczep, który jest obecny zarówno na polskim, jak i zagranicznym rynku od ponad 80 lat. Firma ta nieustannie podejmuje nowe wzywania, a w swoich działaniach zawsze kieruje się trzema zasadami – pomyśl, zmień i udoskonal. Kolejną decyzją opartą na takim samym schemacie była ta o usprawnieniu obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, i wyborze firmy doradczo-wdrożeniowej.


 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Specjaliści EQ System najpierw zidentyfikowali miejsca z wysokim potencjałem do usprawnień, następnie stworzyli koncepcję rozwiązania oraz ustalili harmonogram prac. Dzięki temu platforma komunikacyjna XPRIMER została precyzyjnie dostosowana nie tylko do specyfiki branży, ale również kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa.
Poszukiwaliśmy programu, który pozwoliłby nam efektywnie zarządzać czasem pracy w wydłużonym okresie rozliczeniowym. Porównując system XPRIMER z innymi programami – szybko zauważyliśmy, że zawiera on wiele dodatkowych funkcjonalności jak m.in. elektroniczny obieg dokumentów, dostęp dla pracowników do podstawowych danych związanych z ich zatrudnieniem, moduł do zarządzania ocenami okresowymi i wiele innych, które pomogą nam wesprzeć nasze procesy. Ponadto XPRIMER okazał się kompatybilny z innymi systemami wykorzystywanymi w naszym zakładzie programem kadrowo-płacowym Enova. Dlatego też zdecydowaliśmy się na zakup i wdrożenie ww. systemu. - Anna Soroczyńska, HR Manager Central Europe
Dla Brenderup najważniejsze było, aby wybrany partner biznesowy potrafił spojrzeć na firmę w sposób całościowy, a tym samym precyzyjnie dopasował system do indywidualnych potrzeb i wymagań przedsiębiorstwa (zarówno obecnych, jak i tych które pojawią się w przyszłości). EQ System charakteryzuje właśnie takie podejście - dzięki temu już rok po wdrożeniu możemy mówić o osiągnięciu wymiernych korzyści. Wśród najważniejszych należy wymienić:
  • Ograniczenie liczby nadgodzin za sprawą rzeczywistej ewidencji czasu pracy i integracji z czytnikami RCP.
  • Udoskonalenie procesów związanych z zarządzaniem czasem pracy – przełożenie założeń teoretycznych na ich rzeczywiste wykonanie (m.in. przedłużenie okresu rozliczeniowego, wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy, ewidencja czasu pracy). 
  • Przyspieszenie procesu planowania obsady z podziałem na konkretne brygady oraz linie produkcyjne.
  • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej poprzez wprowadzenie czynności samoobsługowych dla pracowników (planowania urlopów, wnioskowania o pracę w nadgodzinach czy rozliczania czasu nadpracowanego).
Sprawna realizacja celów biznesowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy pomiędzy firmami Brenderup oraz EQ System.
Do etapu prac wdrożeniowych firma EQ System zaangażowała doświadczonych i kompetentnych inżynierów dzięki czemu również w sytuacjach wystąpienia problemów związanych z koniecznością rozwijania niektórych funkcji lub kompatybilności z innymi wewnętrznymi systemami udawało nam się wypracować wspólne rozwiązanie.

Na podkreślenie zasługuje elastyczność pracowników EQ System, którzy nawet w przypadku opóźnień wywołanych przez Klienta zrealizowali projekt w ustalonym terminie. Rekomendujemy system XPRIMER jako doskonałe rozwiązanie i wsparcie dla firm (szczególnie zakładów produkcyjnych) oraz współpracę z EQ System jako wiarygodnym partnerem biznesowym - Anna Soroczyńska, HR Manager Central Europe
Źródło: www.eqsystem.pl
 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top