Analityka wzmacnia biznes w USP Zdrowie
MICROSOFTZespół analityczny USP Zdrowie korzysta z danych, które przekuwa w decyzje, które są optymalne i podjęte we właściwym czasie. Tworzą oni wiele kompleksowych i przekrojowych raportów, które dają szczegółowy wgląd w sytuację biznesową firmy. Pozwala to osobom odpowiedzialnym za biznes na szybkie i dobre podejmowanie decyzji, dzięki czemu produkty lidera na rynku leków bez recepty trafiają do apteczek Polaków. Dzięki szybkiemu wykorzystywaniu analityki i włączaniu nowych danych, możliwe jest budowanie trwałych przewag konkurencyjnych, które są uzyskiwane dzięki zastosowaniu zaufanych technologii, takich jak chmura.

 
 
 REKLAMA 
 Baner srodtekstowy350x350 strona KSeF 
 
Rzetelna i zaawansowana analiza danych biznesowych, sprzedażowych i marketingowych, których z miesiąca na miesiąc jest coraz więcej, pozwala USP Zdrowie sprawniej współpracować z największymi dystrybutorami farmaceutycznymi, 14 000 aptek oraz 65 000 sklepów w całej Polsce. Dzięki temu lider na rynku leków dostępnych bez recepty (OTC) lepiej odpowiada na potrzeby klientów. Nie byłoby to możliwe bez zwrotu w kierunku pracy ze środowiskiem do raportowania, wizualizacji danych oraz zaawansowanej analizy danych w ramach Microsoft Power BI, co było następstwem modernizacji infrastruktury informatycznej i wdrożenia chmurowej hurtowni danych.

Wartość, która ukryta jest w danych


Każda organizacja, która wykorzystuje cyfrowe narzędzia zarówno w procesach biznesowych, jak i produkcyjnych, dochodzi do momentu, w którym wraz z rozwojem działalności operacyjnej, gwałtownie zwiększa się ilość posiadanych danych. Nie inaczej było w przypadku USP Zdrowie. Firma rozpoczęła cyfryzację procesów biznesowych i produkcyjnych 13 lat temu. Obecnie otworzyła się na możliwości płynące z chmury obliczeniowej. Przyczyną była coraz większa ilość danych, które należy odpowiednio agregować, przechować, uporządkować, a następnie przeanalizować, aby wyciągnąć z nich realną wartość. Zwykłe rozwiązanie zbudowane w oparciu o infrastrukturę lokalną nie było w stanie obsłużyć tak dużych obciążeń.

Remedium okazała się chmurowa hurtownia danych, która dzięki swojej elastyczności i skalowalności może rosnąć wraz z rozwojem organizacji, a co za tym idzie, przyjąć niemal każdy wolumen informacji. Poprzez wdrożenie nowoczesnego rozwiązania opartego o chmurę Microsoft, USP Zdrowie jest w stanie w pełni wykorzystywać posiadane dane, aby czerpać z nich ukrytą wiedzę, sprawiając, że gromadzone informacje stają się prawdziwym motorem napędowym biznesu.

Modernizacja hurtowni danych zapewniła nam skalowalność i elastyczność, której potrzebowaliśmy do dalszego rozwoju organizacji i pełnego wejścia na tzw. Road to Cloud. Teraz, bez dużych inwestycji, jesteśmy w stanie wykorzystać całą platformę Azure i wszystkie jej możliwości. Poprawiliśmy również dostępność danych i zapewniliśmy ich szyfrowanie, co pozytywnie wpłynęło na proces decyzyjny w organizacji – powiedział Mariusz Bałdyga, IT Senior Manager w USP Zdrowie.


Precyzyjna diagnoza z wykorzystaniem analityki i predykcji biznesowych

Modernizacja hurtowni danych dała dobre podstawy do przyjęcia kolejnych nowoczesnych rozwiązań. Motywacją do cyfrowego rozwoju USP Zdrowie, a zarazem istotnym elementem planu transformacyjnego firmy było wsparcie sił biznesowych, sprzedażowych, marketingowych oraz finansowych zautomatyzowanym i personalizowanym raportowaniem i wizualizacją posiadanych informacji, a także zaangażowanie analityki w jak najwięcej procesów związanych z rozwojem organizacji tak, aby kadra zarządzająca, menadżerowie i handlowcy mogli podejmować lepsze decyzje na podstawie dogłębnych analiz. Chmurowa hurtownia danych umożliwiła USP Zdrowie ustandaryzowanie środowiska raportowego i wdrożenie usługi Microsoft Power BI, która zapewnia pogłębiony obraz sytuacji zarówno w przypadku całej organizacji, jak i poszczególnych jej działów. Kolejnym etapem rozwoju jest wprowadzenie predykcji biznesowych.

Raporty wizualizujące obecną sytuację biznesową USP Zdrowie są przygotowywane w Power BI przez kilkuosobowy zespół analityczny, a następnie dystrybuowane do pracowników sprzedażowych, marketingowych i finansowych, którzy na ich podstawie codziennie podejmują lepsze decyzje.

Do analiz i wizualizacji danych dostęp mają wszystkie zespoły odpowiedzialne za rozwój biznesu. Korzystać z nich mogą zarówno na komputerach stacjonarnych, laptopach, jak i urządzeniach mobilnych, takich jak tablety. Dzięki temu pracownicy terenowi mają dostęp do całej wiedzy płynącej z danych niemal z dowolnego urządzenia i każdego miejsca, w którym się znajdują. Mają też możliwość wygenerowania szczegółowych raportów np. dotyczących wyników sprzedażowych danego leku.

Zanim wdrożyliśmy środowisko analityczne nasze zespoły biznesowe polegały w dużej mierze na samodzielnie przygotowywanych analizach danych historycznych. Dawało im to pogląd jedynie na sytuację obecną, bez możliwości przewidywania trendów i planowania przyszłych kroków. Dodatkowo, proces ten zawsze zajmował dużo czasu, ponieważ najpierw trzeba było te dane ustandaryzować. Dzisiaj nie mamy już tego problemu. Nasze zespoły biznesowe mają do dyspozycji raporty i analizy, które nie tylko są tworzone w sposób automatyczny, ale też prognozują przyszłe trendy, zachowania i potrzeby klientów – powiedział Artur Jastrzębski, Chief Data Officer w USP Zdrowie.


 Rozwiązania informatyczne receptą na rozwój organizacji


Jak wskazuje USP Zdrowie chmurowe fundamenty infrastruktury informatycznej, zautomatyzowane raportowanie i wizualizacja danych w Power BI, a także zaawansowana analityka predykcyjna to kluczowe komponenty wpływające na rozwój biznesu. Lider na rynku leków dostępnych bez recepty z sukcesem wykorzystuje możliwości cyfrowych rozwiązań opartych o chmurę Microsoft, by lepiej odpowiadać na potrzeby Polaków.

Przyzwyczajenia i oczekiwania konsumentów ciągle się zmieniają, a wraz z nimi powinien zmieniać się biznes. Żadna firma, niezależnie od wielkości, nie może sobie dziś pozwolić na odpuszczenie wyścigu o pozycję lidera. USP Zdrowie jest świetnym przykładem, jak bardzo nowoczesne i przede wszystkim skuteczne rozwiązania zasilane z chmury są dziś potrzebne, aby sprawnie konkurować na wymagających rynkach – powiedział Artur Powałka, Senior Data & AI Specialist w Microsoft Polska.


Źródło: www.microsoft.com/pl-pl/

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top